Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Anställning som Doktorandombud Lunds Doktorandkår (LDK)

Doktorandombudet etablerades 1978 och ger stöd åt alla doktorander vid Lunds universitets åtta fakulteter: humanistiska och teologiska, juridiska, naturvetenskapliga, konstnärliga, medicinska, samhällsvetenskapliga fakulteterna samt Ekonomihögskolan och Lunds Tekniska Högskola. Doktoranderna vid Lunds universitet är organiserade i Lunds Doktorandkår och Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola. Det finns omkring 2500 doktorander vid Lunds universitet.

Doktorandombudet (DOMB) En viktig del av doktorandombudets verksamhet är att ge råd, information och stöd åt enskilda doktorander. Doktorandombudet är anställd av LDK, inte av Lunds universitetet, och kan därför fungera som en oberoende representant för doktoranderna. Doktorandombudet anställs formellt av Lunds doktorandkår, men förväntas arbeta mycket oberoende med vägledning från LDK och Teknologkåren.

Anställning LDK erbjuder heltidsanställning som doktorandombud efter en sex månaders provanställning. På den anställdes begäran kan tjänstens omfattning justeras på ett sätt som bättre passar. LDK är ansluten till ett kollektivavtal.

Arbetsuppgifter

• Att ge råd, information och stöd till alla doktorander vid Lunds universitet.

• Att fungera som ombud för enskilda doktorander eller doktorandkollektiv.

• Att informera universitetets doktorander om doktorandombudets tjänster.

• Att sköta doktorandombudets löpande administration.

• Att övervaka, rapportera och lämna råd beträffande universitetets regelefterlevnad av gällande rätt.

Kvalifikationer

• Erfarenhet av förhandlingar och rådgivning både vid personliga möten och via telefon rörande känsliga frågor med människor som upplever sin situation som stressig, är ett krav.

• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift, är ett krav.

• Förtrogenhet med svenska lagar, förordningar och föreskrifter rörande forskarutbildning, diskriminering och arbetsmiljö är önskvärd.

• Kandidatexamen, juristexamen, godkänd på juristlinjen eller doktorsexamen från ett svenskt universitet är en merit.

• Erfarenhet av studentkårsarbete är en merit.

Ansökan

Tidsfristen för ansökan är den 14 oktober 2019, kl. 23:59. Tillträdesdatum beslutas efter överenskommelse. För att ansöka, skicka ditt CV och ditt personliga brev till: job@ldk.lu.se. Ange ”Domb” i ämnesraden. Du kan också skriva till samma adress för mer information.


Dela sidan:
Skriv ut: