Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Data Protection Officer till Entercard

Är du dataskyddsexpert med stor erfarenhet av finans och vill arbeta på ett av Skandinaviens ledande kreditmarknadsföretag? Välkommen till Entercard!

OM ENTERCARD

Entercard är ett av Skandinaviens ledande kreditmarknadsföretag med över 2 miljoner kunder på tre marknader. Genom våra två ägare, Barclays och Swedbank, har vi tillgång till global och unik kompetens inom utlåning. Vårt mål är att underlätta våra kunders vardag genom att erbjuda smarta och ansvarsfulla betalnings- och finansieringslösningar.

På Entercard är vi övertygade om att olika bakgrund och erfarenhet leder till en bättre arbetsplats och bättre idéer. Bland våra 450 medarbetare finns 40 olika nationaliteter som bidrar med ny kunskap och kulturella erfarenheter. Vår kultur präglas starkt av våra kärnvärden passionate, innovative och genuine vilket genomsyrar allt vi gör, hur vi arbetar och bemöter kunder. Vi tror att mångfald, analytiska och engagerade medarbetare driver lönsamhet och bidrar till att företaget växer.

OM ROLLEN

Du kommer arbeta i vårt complianceteam och stödja Entercards verksamhet för att säkerställa efterlevnad av GDPR och annan dataskyddslagstiftning samt vara förordnat dataskyddsombud. Du rapporterar till Chief Compliance Officer och styrelsen.

Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

 • Ge expertrådgivning och tillsammans med vår Data Privacy Specialist informera och utbilda alla delar av organisationen i dataskyddsfrågor.
 • Granska personuppgiftsbiträdesavtal och ge rådgivning angående överföringar till tredjeland.
 • Delta i olika forum inom organisationen för att bevaka att dataskyddsfrågor uppmärksammas och att risker hanteras.
 • Bedöma och dokumentera personuppgiftsincidenter och rapportera till myndighet vid behov.
 • Ge löpande råd och stöd till vår Data Privacy Specialist, som ansvarar för registerförteckning och stöttar verksamheten med konsekvensbedömningar och frågor från registrerade.
 • Ansvara för att organisationen har relevanta styrdokument inom dataskyddsområdet.
 • Utföra oberoende övervakning för att säkerställa Entercards efterlevnad av GDPR, annan dataskyddslagstiftning och de interna styrdokumenten
 • Rapportera om utveckling och problem på dataskyddsområdet till VD och styrelse.
 • Samordna dataskyddsarbetet inom organisationen genom regelbundna möten med Data Privacy Specialist, Information Security Specialist och Business Risk Specialists

OM DIG

 • Juristexamen. CIPP/E certifiering är meriterande.
 • Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med dataskydd, IT-säkerhet eller informationssäkerhet vid ett finansinstitut, på en internrevisionsfunktion eller relevant myndighet. Tidigare erfarenhet av att vara förordnat dataskyddsombud är starkt meriterande.
 • Expertkunskap inom dataskyddsområdet både ur regulatorisk och operativ synvinkel. Goda IT-kunskaper och stark förståelse för den tekniska implementeringen av dataskyddsregelverken är meriterande.
 • Erfarenhet av att upprätta regulatoriska dokument samt goda kunskaper inom banksekretess och andra branschspecifika regelverk är meriterande.
 • Mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska.

ANSÖKAN

Klicka här för att ansöka

Rekrytering sker löpande med sista ansökningsdag 1/10. Ansökan ska innehålla CV och kontaktuppgifter. Vi använder inte personligt brev i denna process. Rekryteringen görs i samarbete med Legal Career. Kontakta ansvarig rekryterare Carl Berg på 0790633464 för mer information om ansökan och tjänsten.


Dela sidan:
Skriv ut: