Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Jurister med förvaltningsrättslig inriktning, varav en DSO, till Sveriges geologiska undersökning

Vill du som erfaren jurist bidra till god förvaltning, rättssäkerhet och regelefterlevnad på en statlig myndighet med uppgift att möta samhällets efterfrågan på geologisk information? Ligger dessutom statstjänstemannarollen, säkerhets- och dataskyddsfrågor dig varmt om hjärtat? Då är det dig vi söker!

Juridikfunktionen är en del av enheten Verksamhetsstyrning och juridik som i sin tur är en del av avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd. Vi söker nu två jurister med förvaltningsrättslig inriktning för att stödja generaldirektören och myndighetens ledningsgrupp i arbetet med styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten, liksom för att stödja verksamheten inom myndighetens huvuduppdrag. Båda tjänsterna är en del av myndighetens säkerhetsorganisation som leds av säkerhetschef.

Arbetsuppgifter

Tyngdpunkten i tjänsterna ligger inom förvaltningsrätt och frågor som rör säkerhet, offentlighet och sekretess samt dataskydd. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är avtalsrätt, immaterialrätt (bland annat upphovsrätt), digitaliseringsjuridik, utredningsuppdrag samt remisshantering. Du deltar i arbetet med styrande dokument såsom arbetsordning, policys, riktlinjer och rutinbeskrivningar samt vägledningar och författningsarbete. Vid behov håller du interna utbildningar inom ditt kunskapsområde.

Som en del av juridikfunktionen arbetar du såväl självständigt som tillsammans med både jurister och andra specialistkompetenser. Inom enheten Verksamhetsstyrning och juridik förväntas du också bidra till och vara engagerad i enhetens samlade uppdrag samt delta i strategiska diskussioner.

Beroende på intresse, tidigare erfarenheter och kompetens gäller för denna rekrytering även att:

  • En av tjänsterna kommer att utses till myndighetens dataskyddsombud.
  • En av tjänsterna kommer att ha ett sammanhållande ansvar för juridikfunktionen, vilket bland annat innefattar att leda gruppens möten, tillse en struktur för gruppens gemensamma planering och vara kontaktpunkt internt och externt. Juridikfunktionen är ett självledande team bestående av kompetenser med både förvaltningsrättslig och mark- och miljörättslig inriktning. I det sammanhållande ansvaret ingår därför inte att direkt leda och fördela det dagliga arbetet. Personalansvaret ligger hos närmaste chef.

Beskriv i din ansökan om du är intresserad av dessa uppdrag, i sådana fall vilket/vilka och varför.

Kompetens

I rekryteringsprocessen fäster vi stor vikt vid dina erfarenheter under de senaste fem åren.

Vi söker dig som har:

  • jur.kand. eller juristexamen
  • minst tre års erfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig sektor
  • erfarenhet av förvaltningsrätt, säkerhets- och sekretessfrågor, dataskydd samt digitaliseringsfrågor
  • mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
  • goda kunskaper i engelska i både tal och skrift

Vi ser gärna att du även har erfarenhet av:

  • avtalsrätt, upphandlingsrätt, immaterialrätt (bland annat upphovsrätt)
  • föreskriftsarbete, kvalificerat utredningsarbete

Personliga kvalifikationer

Du har förmåga till och motiveras av att arbeta med olika typer av juridiska frågor. I rollen som jurist samarbetar du med kollegor med olika specialistkompetenser och det är därför viktigt att du har lätt för att bygga relationer samt kommunicera och förmedla information på ett förtroendeingivande och pedagogiskt sätt. Inom juridikfunktionen arbetar vi efter ett coachande och prestigelöst förhållningssätt med en transparent kommunikation. Vi vill att du kan driva, planera och strukturera ditt arbete självständigt samtidigt som du ser till gruppens samlade leveranser. Du har en mycket god analytisk förmåga och lätt för att se såväl helheten som detaljer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna tjänst.

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid där sex månaders provanställning tillämpas.

Anställningsort: Uppsala

Tjänsterna är säkerhetsklassade och en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att utföras på slutkandidater. För tjänsterna krävs svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.

Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.

Vill du veta mer, hör av dig till enhetschef Elin Jansson, telefon 018-17 91 21. Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96 för Saco-S och Annika Törnkvist, telefon 018- 17 92 29 för ST-geologiska.

Välkommen med din ansökan senast den 2022-08-21. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår hemsida. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Diarienummer: 411-1671/2022

Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem.

Klicka här för att ansöka


Dela sidan:
Skriv ut: