Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Miljöjurister till Naturvårdsverket

Vill du vara med och bidra till miljöförbättring, hållbar utveckling och arbetet för att nå de svenska miljömålen?

Naturvårdsverket söker jurister med inriktning mot miljörätt till i första hand avfallsrättsenheten och miljöskyddsenheten. Båda enheterna arbetar med att begränsa miljöpåverkan från miljöfarlig verksamhet genom prövning, regelgivning och vägledning. Vi ger också miljöjuridiskt stöd till andra delar av Naturvårdsverket och expertstöd till Miljödepartementet, inom EU och internationellt.

Avfallsrättsenheten arbetar främst med frågor inom områdena avfall och avfallstransporter, kemikalier, avlopp och vatten samt efterbehandling. Enheten är nationell kontaktpunkt enligt ESBO-konventionen samt har miljöjuridiskt ansvar för Århuskonventionen.

Miljöskyddsenheten arbetar främst med frågor som rör miljöpåverkan från gruv- och täktverksamhet samt metall- och verkstadsindustri och har övergripande ansvar för Naturvårdsverkets arbete med prövningsärenden och miljöbalkens systemfrågor.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta tillsammans med andra jurister och handläggare med främst naturvetenskaplig eller teknisk kompetens. I arbetsuppgifterna ingår regelgivning, vägledning, att svara på remisser, deltagande i regeringsuppdrag och deltagande i prövningsärenden genom att bl.a. skriva yttranden och delta i domstolsprocesser i hela Sverige. Många frågor har EU-rättslig koppling. Du kommer också att ge miljörättsligt stöd till hela myndigheten. Du utvecklar ett nära samarbete med bl.a. naturvetare, tekniker och miljöekonomer.

Dina kompetenser

Vi söker dig som har jur. kand. eller motsvarande juristexamen och några års erfarenhet av juridiskt arbete. Du har goda kunskaper i miljörätt och EU-rätt. Du kan kommunicera väl i tal och skrift på svenska och vid behov använda engelska i arbetet.

Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av processföring, arbete vid mark- och miljödomstol eller annat miljörättsligt arbete. Dessutom är erfarenhet av författningsarbete, arbete med EU-lagstiftning samt miljörättsligt arbete inom kommun eller länsstyrelse meriterande.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har förmåga att samverka med externa aktörer och att samarbeta med kollegor med olika perspektiv och kompetenser. Du har god förmåga att kommunicera internt och externt. Du är ansvarstagande med ett helhetsperspektiv och kan vara flexibel när förutsättningarna förändras. Du kan snabbt sätta dig in i nya områden, tänka analytiskt samt arbeta strukturerat.

Om anställningen

Vi söker miljöjurister för tillsvidareanställning och visstidsanställning, med placering i Stockholm eller Östersund. Resor i tjänsten kan förekomma. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 12 juni.

Klicka här för att ansöka 

Kontakt

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via växeln, tel.nr. 010-698 10 00.

Ulrika Gunnesby, tf enhetschef för Avfallsrättsenheten

Karolina Ardesjö Lundén, enhetschef för Miljöskyddsenheten

Fackliga representanter för Saco och ST

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss se www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss.

Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.


Dela sidan:
Skriv ut: