Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Två professurer och fyra lektorat i rättsvetenskap

Rättsvetenskap handlar om studier av rättsregler, tolkningen av dessa och deras samspel med samhället. Ämnet har starka kopplingar till ett antal andra ämnen som ekonomi, socialt arbete, kriminologi och polisiärt arbete. Under 2022 startar Linnéuniversitetet en satsning på att skapa Sveriges modernaste och mest spännande rättsvetenskapliga miljö. Forskningsresurserna är goda och planerna för nya utbildningar är stora, bland annat ett juridikprogram med start 2027.

Rättsvetenskapen är ett brett ämne som innefattar olika rättsområden och olika infallsvinklar för hur rätten kan studeras. En del av rättsvetenskapen fokuserar på rätten som en konfliktlösningsmetod där frågor som till exempel avtals giltighet eller tvister om äganderätt kan lösas genom tolkning av rättsregler. Andra delar av rättsvetenskapen fokuserar på vilka konsekvenser rättsregler får för aktörer i samhället, till exempel hur avvägningen mellan företags ekonomiska rättigheter och fackliga organisationers rättigheter påverkar de fackliga organisationernas möjlighet att främja sina medlemmars intressen.

Stor satsning på rättsvetenskap

Under 2022 inleder vi en offensiv satsning inom rättsvetenskap och juridik. Vi söker medarbetare som vill vara med och bygga nytt, utveckla gammalt och i samverkan med externa aktörer bygga en komplett akademisk miljö som gör avtryck såväl inom som utom universitetsvärlden.

Linnéuniversitets satsning på rättsvetenskap görs med stöd av Kalmar kommun. Med bidraget från Kalmar och egna resurser ska Linnéuniversitetet bygga en livskraftig rättsvetenskaplig miljö som rymmer bland annat ett juristprogram om 270 hp.

Det juridiska ämnet har under senare tid genomgått stora förändringar, bland annat under inflytande av internationell rätt, mänskliga rättigheter och internationella avtal.  Men det finns också en ökad medvetenhet om det lokala sammanhanget och lokala sedvanor och deras betydelse vid rättsliga problemlösningar.

Linnéuniversitetet strävar efter att medverka till ett hållbart samhällsliv och en stark demokrati. I detta arbete har juridiken en given plats i utvecklingen, både vad gäller det allmännas åtaganden och ansvar, och det privata initiativets förutsättningar och värden. Det är väsentligt att rättstillämpningen är proaktiv och att den juridiska professionen har bred kompetens. I detta ser vi ett fokus på juridisk metod av olika slag och på olika nivåer.

Läs mer om miljön som vi bygger upp, de medarbetare som vi söker och tjänsternas innehåll.

Mer information

  • Har du frågor eller funderingar och vill veta mer om vårt arbete inom rättsvetenskap och juridik? Kontakta Joacim Martinsson Rikner, utvecklingsstrateg och projektledare för satsningen på juridikområdet.
  • Läs mer om vår satsning i reportagen på sidan Fokus: Juridik.

Klicka här för att ansöka


Dela sidan:
Skriv ut: