Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Coworking – frågor om hyra och moms

Utbildning
Publicerad: 2021-05-04 14:45

Antalet Coworking-anläggningar har ökat kraftigt under längre tid och att anpassa konceptet till gällande hyreslagstiftning och momslagstiftning är av stor betydelse för både hyresvärdar och investerare. När flera personer samverkar i samma lokaler och upplåtelser sker genom olika avtalstyper uppkommer ett flertal frågor.

Under detta seminarium går Rickard Zamuhl och Jan Kleerup igenom olika upplåtelseformer och skatterättsliga frågor för att upplåtelsen av Coworking-anläggningen ska kunna ske med bästa resultat. Du får en uppdatering av när hyreslagens tvingande regler om t.ex. uppsägningstider och indirekt besittningsskydd blir aktuella, vilka regler som behöver vara med i avtalet samt när moms ska betalas.

Ur innehållet:
Har nyttjare av Coworking anläggningen rätt till indirekt besittningsskydd?
Hur avgör jag om nyttjaren har ett abonnemang/medlemskap eller ett hyresavtal?
Vilka regler behöver vara med i avtalet och vilka regler kan gälla vid sidan om avtalet?
Momskonsekvenser för olika upplåtelser inom Coworking anläggningen

Datum: Tisdag 25 maj
Tid: 11.30-13.00

Boka nu!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Full-Gradient-700x198.png

Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se