Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Tingsrätten avvisar advokat – ”Oskicklig och oförståndig”

Nyheter
Publicerad: 2021-05-21 09:53
Foto: Jessica Gow / TT

En av Sveriges mest anlitade advokater avvisas som ombud i ett skadeståndsmål vid Stockholms tingsrätt.
I ett protokoll från huvudförhandlingen konstaterar tingsrätten att advokaten ”visat sådan oskicklighet och sådant oförstånd” att man inte hade något annat val än att avvisa honom.

Det handlar om ett skadeståndsmål i Stockholms tingsrätt där advokaten, som är en av Sveriges mest anlitade försvarare, fört en klients talan. Av protokollet från huvudförhandlingen framgår att målet pågått i knappt två timmar och att advokaten, vid ett flertal tillfällen, blivit tillrättavisad av rätten när det gäller hans processföring.

Det framgår också att rätten redan under den pågående huvudförhandlingen upplyste advokaten om att man ”funderar på att avvisa (advokaten) på grund av hans agerande under huvudförhandlingen”.

När förhandlingen avslutades efter knappt två timmar kom rätten också att fatta beslutet att avvisa advokaten som ombud i tvisten – ”med hänsyn till den oskicklighet och det oförstånd” som han visat under förhandlingen.

Avvisas som ombud

Stockholms tingsrätt skriver i sitt beslut att advokaten, bland annat, har ”ändrat yrkat belopp flera gånger” och ”under beredningen ändrat beräkningsgrunden för det yrkade beloppet från sin egen till att åberopa den beräkningsgrund som svaranden presenterat”. Advokaten har, enligt tingsrätten, också ”kopierat in stycken ur svarandens inlagor i sina inlagor innehållande yrkanden och grunder med mera trots att det har varit uppenbart att de inkopierade texterna inte kunde få den relevans som de hade i svarandens yttranden”.

Tingsrätten konstaterar också att advokaten inte hållit alla sina tidsfrister, lämnat in handlingar efter fristens utgång och ”ändrat de rättsfakta som skulle åberopas för käromålet”. Domstolen skriver vidare att advokaten ”inte ens efter en och en halv timmes huvudförhandlingstid förmått precisera och slutligt ange vilka rättsfakta som var åberopade i målet” samt att han ”under huvudförhandlingen gjort påståenden i olika avseenden som han ändrat allt eftersom det kunde konstateras att hans påståenden inte kunde stämma”. Han beläggs dessutom med att ha ”påstått att ordet ’inte’ skulle ha fallit bort ur en mening trots att meningen med ordet ’inte’ helt skulle ha tappat sin logiska betydelse”.

Sammantaget anser Stockholms tingsrätt att advokaten ”visat sådan oskicklighet och sådant oförstånd att han ska avvisas som ombud i målet”.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
protokoll (1)

Dela sidan:
Skriv ut: