Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nya katastroflagen – enskilda blir återbetalningsskyldiga

Nyheter
Publicerad: 2010-09-27 08:29

Under det senaste decenniet har såväl  tsunamikatastrofen som krisen i Libanon blottlagt svagheter i den svenska krishanteringsapparaten.
Bristande organisation och ansvarsfördelning mellan olika myndigheter har gått ut över enskilda individer.

I den nya lagen fastslås att staten har ett ansvar att upprätthålla en beredskap för att kunna stötta enskilda vid katastrofsituationer.

- Det innebär en att det är en ännu tydligare uppgift för UD. Beredskapsfrågorna är viktiga för alla på UD. Den här lagen betyder att det arbete som vi utfört hittills har riksdagens stöd, men staten blir nu skyldig att upprätthålla en beredskap på den här nivån. Vi måste fortsatt lägga ner mycket arbete på beredskapsfrågorna, säger Fredrik Jörgenssen, chef för UD:s konsulära enhet.

Dessutom fastslås att den enskilde individen ska bära betalningsansvaret för statens aktioner.

- Det innebär för UD:s del till exempel att tjänstemän slipper springa omkring med blanketter för ansökan om ekonomiskt bistånd vid en evakuering. Vi kan koncentrera oss på katastrofen och strunta i byråkratin, säger Fredrik Jörgenssen.

Förslaget har dock mötts av blandade reaktioner av allmänheten.
Tydligt är  att det lägger ett större på den enskilde individen såväl som på researrangörer som försäkringsbolag. Tanken med lagen är att enskilda ska täckas av sin försäkring i sådana här situationer och försäkringsbolagen har behövt ändra sina försäkringsvillkor efter lagens ikraftträdande.

- Reseskyddet i vår hemförsäkring har behövt förändras för att våra försäkringstagare inte ska stå utan skydd i de situationer som kan uppkomma. Det undantag som tidigare fanns för ”force majeure” har nu fått stryka på foten men vi har begränsning i försäkringen som säger att skyddet har ett tak på 10 000 kronor, säger Björn Eveland gruppchef på rese- och skadeförsäkringar vid Folksam.

Björn Eveland menar dock att denna begränsning i realiteten inte utgör något problem.

- Att få hem folk efter tsunamin kostade i genomsnitt 4 000 kronor per person, efter Libanonkrisen låg kostnaden på cirka 5 000 kronor. Men då var man tvungen att hyra ett stort skepp för att undsätta personer.

- Denna begränsning gäller dock endast personer som är oskadda, för skadade och sjuka gäller ingen sådan begränsning avslutar han.

Caroline Uliana, pressansvarig på If-försäkringar ,tycker att den nya regleringen är bra

-Tidigare har regelverket kring den här typen av händelser varit mycket oklart. Det har lett till att ingen vet vem som ska stå för vilka kostnader och hanteringen av ärendena har blivit både komplicerad och utdragen. Nu är det tydligt att det är individens ansvar att ha en försäkring när man åker utomlands som täcker den här typen av situationer.

Det är oklart om förändringarna i försäkringsbolagens villkor kommer att medföra högre priser på rese- och hemförsäkringar.

Text: Johan Björkdahl
Bild: Simminch/Flickr

red@dagensjuridik.se

Har du en rabattkod? Klicka här för att ange kod

Faktureringsadress

Mer information

Din order

69,00 kr / månad (inkl. moms)
 
Första förnyelsen: 7 mars, 2023
  • Pay with your credit card via Stripe.


Din personliga data kommer att användas för att fullfölja din order och för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. För mer info kring hur dina personuppgifter används, läs mer vår integritetspolicy.