Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Migrationsverket hade fel; passet var äkta – men vissa handläggare vägrar att släppa sin stolthet”

Debatt
Publicerad: 2013-01-25 08:02
Arash Raoufi

DEBATT – av Arash Raoufi, biträdande jurist Advokaterna Hurtig & Partners

 

Bashir är en ung man från Pakistan som söker skydd i Sverige. Han kommer från ett så kallat FATA (Federal Administrated Tribal Area) område i hemlandet som har föråldrade stamlagar och där hedersrelaterat våld tillhör rättsväsendet – lagar som vi aldrig skulle acceptera i Sverige.

Hans enda brott är att ha haft en utomäktenskaplig sexuell relation med sitt livs kärlek. När deras relation blev känd mördades kvinnan och ”Jirgan” – det vill säga stamtribunalen i hemlandet – meddelade en dödsdom rörande Bashir där det uttryckligen framgår att han vid ett återvändande kommer att stenas till döds.

Trovärdigheten i asylsökandens uppgifter är av direkt betydelse för ärendets utgång. Bashir fick dock aldrig en ärlig chans att bli trodd, eftersom Migrationsverkets experter på ID-enheten genomförde en teknisk undersökning av hans pass och bland annat angav att passet saknade fibrer, vattenmärke och UV-säkring. Enligt experterna talade undersökningen starkt för att passet var falskt.  

Trots att Bashir, till stöd för sina skyddsskäl, hade gett in sin dödsdom och andra betydelsefulla handlingar i original hamnade dessa i skuggan av frågan om passets äkthet. Passfrågan låg som en död hand på Bashirs ärende. Bashir begärden att domstolen, inom ramen för sin utredningsskyldighet, skulle kontakta myndigheterna i hemlandet för att verifiera passet – men han nekades denna möjlighet.

Efter eget initiativ meddelade den pakistanska ambassaden i Stockholm att kopior av passet hade skickats till hemlandet för verifiering och besked kunde lämnas inom sex månader. Domstolen valde dock att inte vilandeförklara målet.

Efter närmare kontakt med ambassaden meddelades domstolen att besked från ambassaden kunde ges inom två veckor. Trots detta uppgav Migrationsverkets processförare att beskedet var obehövligt för utredningen och enligt hennes kännedom så hade ID-enheten aldrig haft fel.

Domstolen valde med viss tvekan att bevilja anståndet och inom två veckor kom beskedet från ambassaden – passet var äkta.

Migrationsverket fortsatte dock att ifrågasätta äktheten men nu bytte myndigheten strategi och började istället angripa övriga handlingar (bland annat dödsdomen) som hade getts in och hävdade att dessa var falska.

Det är ytterst tveksamt om Migrationsverkets agerande är förenligt med de mänskliga rättigheter som gäller för var och en av oss. Vad mer behöver Bashir göra för att visa att han talar sanning? Mot alla odds har han på egen hand lyckats komma in med handlingar som motbevisar Migrationsverkets påstående. Trots detta väljer myndigheten att inte ändra sin uppfattning.

Vi kan konstatera att Migrationsverkets experter har haft fel, liksom att domstolen har misskött sin utredningsskyldighet. Då återstår det faktum att Bashir har talat sanning från början.

Även om de flesta handläggare hos Migrationsverket strävar efter att göra en rättvis bedömning finns det vissa som vägrar att släppa ”partsrollen” och svälja sin stolthet trots att de har blivit motbevisade.

Asylärenden är inte att jämställa med tvistemål där Migrationsverket ska göra allt för att vinna. Ytterst handlar det om att respektera mänskliga rättigheter och de personer som har flytt sina hemländer. Många asylsökanden tror att faran är över i och med flykten, men det de inte känner till är att kampen om överlevnad fortsätter även i Sverige.

Numera lider Bashir av djup depression och dras med självmordstankar. Migrationsverkets agerande har försämrat hans psykiska mående. Så kan vi inte ha det. Migrationsverket och dess experter på ID-enheten bör se över sina rutiner så att andra asylsökanden inte hamnar i samma situation som Bashir.

 

Ps. Bashir är ett fiktivt namn då sökanden vill hålla sin identitet dolt.


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.