Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Majoriteten av småföretagen har påverkats negativt av pandemin

Nyheter
Publicerad: 2021-01-13 08:48
Foto: Simon Rehnström / SvD / TT

Närmare sex av tio företagare uppger att företaget påverkats negativt av pandemin.  Endast två av tio har påverkats positivt. Samtidigt uppger tre av fyra småföretagare att de är positiva till hur regeringen hjälpt företagen att klara av pandemins effekter.

Det framgår av en ny rapport som presenteras av Almi Företagspartner onsdagen den 13 januari.

Almis rapport är ett resultat av det nyligen inrättade forskningsrådet och syftet är att undersöka pandemins effekter på småföretag i Sverige. Den visar att en stor andel företag påverkats negativt av pandemin. Samtidigt finns det många företag som gynnats positivt eller uppger att de inte upplevt någon påverkan. 

Stödprogram har haft träffsäkerhet

Rapporten visar också att regeringens stödprogram har haft träffsäkerhet. Det gäller inte minst stödprogram som är kostnadssänkande, det vill säga sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader samt stöd för korttidspermittering, där 88 procent, 65 procent respektive 47 procent av företagen utnyttjat dessa.

Av alla företag så uppger närmare 6 av 10 företagare att dessa stöd har haft avgörande eller stor betydelse. Inom branschen hotell och restaurang är motsvarande andel 8 av 10 företag.

Fyra av tio företagare uppger att likviditeten försämrats och drygt hälften säger att lönsamheten försämrats.

Leveranser har påverkats negativt

Rapporten visar också att det är unga företag och företag med låg omsättning och få anställda som drabbas hårdast.

På liknande sätt uppger 6 av 10 småföretagare minskad försäljning och orderingång.

Drygt 40 procent uppger att leveranserna till och från företagen har påverkats negativt. Företag inom detaljhandeln uppger i högre grad att leveranser försämrats än andra branscher. 

Totalt till och med oktober 2020 uppger småföretagarna en minskad sysselsättning med 6 procent.

Fyra av tio företagare har avstått eller minskat löneuttaget och andra ersättningar under pandemin. Det gäller i högre grad inom hotell och restaurang där sju av tio företagare uppger motsvarande. 

Närmare 40 procent svarar att företagen upptäckt och vill utveckla nya affärsmöjligheter. Inom hotell och restaurang är andelen högre där 55 procent uppger motsvarande. 

Skillnader mellan företag som drivs av män respektive kvinnor

I många avseenden finns inga skillnader mellan företag som drivs av män respektive kvinnor. De skillnader som finns förklaras av att fler kvinnor än män driver företag inom tjänstesektorn samt på motsvarande sätt att fler män än kvinnor driver företag inom tillverkningsindustrin. Totalt visar rapporten större likheter mellan kvinnor och män än skillnader, till exempel bedömningen av hur likviditeten, lönsamheten och försäljning påverkats samt effekten av statliga åtgärder och i vilken omfattning företagarna upptäckt och önskar utveckla nya affärsmöjligheter. 

– Den viktigaste åtgärden för företag är att se över sina kostnader och sänka dessa. I andra hand drar man ned på personal. I tredje hand kan det vara aktuellt med extern finansiering. Rapporten visar också tydligt att av regeringens åtgärder för att stödja företagen är det de kostnadssänkande som i första hand har använts, säger Britta Burreau vd Almi Företagspartner.


Dela sidan:
Skriv ut: