Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Reglering av dagvatten

Nyheter
Publicerad: 2020-07-02 14:33

Nu finns vårt populära seminarium med Johanna Lindqvist från Agnes Advokatbyrå i webbinarieform för dig som missade seminariet.

Du hittar webbinariet här.

Dagvatten hanteras genom olika lagstiftningsområden vilket innebär att regleringen är splittrad och i viss mån otydlig. Det finns dessutom överlappande ansvar när det gäller hantering av dagvatten och såväl kommunen, fastighetsägare och verksamhetsutövare har skyldigheter.

Välkommen till detta webbinarium med Johanna Lindqvist vid Agnes Advokatbyrå. Det här tillfället syftar till att kommuner, fastighetsägare och andra verksamhetsutövare ska kunna bedöma vilket ansvar som ligger på dem samt veta hur ansvarsfrågor ska hanteras genom allmänna bestämmelser för användning av va-tjänster. 

Ur innehållet: 
Vad är dagvatten – övergripande om tillämpliga bestämmelser och hur dessa förhåller sig till varandra 
Miljökvalitetsnormer/ramdirektivet för vatten 
ABVA – vad får kommunen föreskriva om? 
Ansvar för dagvattenhantering vid detaljplanering
Närmare om exploateringsavtal
Praxis från domstolarna och VA-nämnden rörande dagvatten inkl gränsdragningsfrågor


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se