Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Företagshemligheter – senaste praxis

Nyheter
Publicerad: 2020-06-29 14:20

För att information ska anses utgöra en företagshemlighet inom arbetsgivarens verksamhet krävs att arbetsgivaren har vidtagit rimliga åtgärder för att hålla informationen hemlig. Exakt vad som ligger i kravet kan vara svårt att tolka. Få en uppdatering på vad som har hänt sedan den nya lagen om företagshemligheter trädde i kraft för två år sedan.

Under detta seminarium går Henrik Bengtsson igenom vilken information som utgör företagshemligheter och vilka omständigheter som gör att så inte är fallet samt de huvudsakliga tvistefrågorna. Du får praktiska tips om hur anställningsavtal bör utformas och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas.  Boka här!


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se