Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

GDPR i rekryteringsprocessen – risk för stora sanktionsavgifter

Nyheter
Publicerad: 2021-12-03 15:55

I en rekryteringsprocess hanteras ofta relativt omfattande personuppgifter, t.ex. i CV, personliga brev och inte minst i olika tester som den jobbsökande genomför. Det är inte heller ovanligt att fördjupande bakgrundskontroller av den jobbsökande sker. Säkerställ att ni undviker felaktig hantering av personuppgifter i rekryteringsprocessen och stora sanktionsuppgifter.

Under detta seminarium tar Johan Sundberg och Johan Thörn upp en rad frågor kopplade till hantering av personuppgifter i rekryteringsprocessen, t.ex. principer kring ansvarsförhållanden i förhållande till anlitade rekryteringsföretag, rättslig grund för behandling av personuppgifter i rekryteringsprocessen, bedömning av gallringstider och hur information till registrerade (jobbsökande, referenspersoner och andra) bör utformas och hanteras.

Ur innehållet:
Principer kring ansvarsförhållanden (personuppgiftsansvar) t.ex. i förhållande till anlitade rekryteringsföretag
Rättslig grund för behandling av personuppgifter i rekryteringsprocessen
Bedömning av gallringstider
Hur information till registrerade (jobbsökande, referenspersoner och andra) bör utformas och hanteras.

Datum: 10 december
Tid: 08:30-10:00

Boka nu!


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se