Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Flera tusen” datorer och telefoner borta från Migrationsverket

Nyheter
Publicerad: 2021-09-28 12:54
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Flera tusen datorer och mobiltelefoner som kan ha innehållit sekretessbelagd information försvann när Migrationsverket genomgick stora neddragningar under 2017-2020.
Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.

Till följd av ett minskat antal asylsökande och minskade anslag tvingades Migrationsverket under åren 2017-2020 till stora neddragningar.
Av Riksrevisionen beskrivs neddragningarna som ”en av de snabbaste och största inom den svenska statsförvaltningen på många år”.

Riksrevisionen har sedan en tid tillbaka granskat myndighetens arbete med neddragningarna och tittat närmare på om arbetet styrts och genomförts på ett ändamålsenligt sätt.

Flera brister noterade

Riksrevisionen kan nu konstatera att det funnits brister i såväl planeringsstadiet som vid genomförandet av neddragningarna. Myndigheten lyckades exempelvis inte nå en ökad produktivitet under åren 2017 och 2018, vilket var en av orsakerna till de minskade anslagen.
Detta ledde i sin tur till långa väntetider och ökade kostnader.

– Det är bra att regeringen och myndighetsledningar strävar efter att effektivisera statliga verksamheter. I det här fallet var dock regeringen och Migrationsverkets ledning väl optimistiska om att kunna hämta in vinster från effektivisering samtidigt som myndigheten genomförde stora besparingar, säger riksrevisor Helena Lindberg, i ett pressmeddelande.

Flera tusen datorer och telefoner borta

När det gäller den stora avvecklingen av lokaler och boenden anser Riksrevisionen dock att detta fungerat effektivt.
Dock uppstod stora problem när man skulle avveckla tillgångar – och inledningsvis saknades tillräckliga rutiner för hur it-utrustning, som kan innehålla sekretessbelagd information, skulle kontrolleras.

– Brister i dokumentationen gör att det inte går att veta vart flera tusen datorer och telefoner tog vägen. Det innebär risker för både oegentligheter och att känslig information kommer på avvägar, säger Tommi Teljosuo, som lett granskningen.


Dela sidan:
Skriv ut: