Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

EBM-åklagare: klanernas ekobrott hotar fundamentet för vår välfärd

Nyheter
Publicerad: 2020-09-28 09:04

Åklagare Björn Rosenlöf uppger att betydligt fler klaner sysslar med organiserad ekonomisk brottslighet i stor omfattning.

”Vålds- och narkotikabrotten är så klart illa. För samhällsekonomin är det dock än värre att betydligt fler klaner sysslar med organiserad ekonomisk brottslighet i stor omfattning. Jag skulle bli mycket förvånad om assistansfusket understiger 50 procent av all utbetald ersättning, skriver åklagare Björn Rosenlöf på Expressens debattsida.

Ingen nyhet för utredare

Åklagare Björn Rosenlöf har sedan 2003 arbetat som åklagare med särskild inriktning på organiserad ekonomisk brottslighet.

”Jag har under åren sett hur vanligt det är att olika familjekonstellationer, som vi kan kalla klaner, tillskansar sig allmänna medel genom organiserad ekonomisk brottslighet”, skriver han och uppger att detta inte är en nyhet för ekobrottsutredare och åklagare som länge har känt till fenomenet.

En bråkdel utreds

Vidare uppger han att endast en bråkdel av dessa brott utretts, dels på grund av ett system som saknar kontrollfunktioner och därmed inbjuder till svårupptäckt fusk, dels på grund av resursbrister hos brottsbekämpande myndigheter.

”Det är så klart illa att det finns ett 40-tal klaner som väljer att stå utanför samhället och ägna sig åt organiserad vålds- och narkotikabrottslighet. För samhällsekonomin är det dock än värre att betydligt fler klaner sysslar med organiserad ekonomisk brottslighet i stor omfattning, en brottslighet som hotar själva fundamentet för vår välfärd”, skriver åklagare Björn Rosenlöf på Expressens debattsida. 

Vanligt i assistansbranschen

Särskilt vanlig är denna typ av brottslighet inom assistansbranschen.

”Efter mina diskussioner med Försäkringskassan, och med beaktande av vad jag själv upplevt som åklagare, skulle jag bli mycket förvånad om fusket understiger 50 procent av all utbetald assistansersättning. En liten fingervisning om hur verkligheten ser ut är att sedan assistansreformens införande 1994 – vilken möjliggör fusket – har antalet beviljade assistanstimmar per vecka och brukare ökat med över 90 procent”, skriver Björn Rosenlöf på Expressens debattsida.


Dela sidan:
Skriv ut: