Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Domstol: Kvotflykting undantagen från försörjningskravet

Nyheter
Publicerad: 2021-04-06 13:27
Foto: Marcus Ericsson / TT

En kvotflykting som saknade praktiska möjligheter att ansöka om familjeåterförening innan tremånadersfristen löpte ut ska undantas från försörjningskravet.
Det anser migrationsöverdomstolen som river upp underinstansernas avgöranden i målet och återförvisar det till Migrationsverket.

En familj fick i augusti 2019 avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin pappa som bott här sedan 2018. Enligt Migrationsverket hade det gått mer än tre månader mellan att pappan beviljades permanent uppehållstillstånd och familjens ansökan och pappan omfattades därför av försörjningskravet – som han inte uppfyller.

Migrationsdomstolen kom senare att avslå familjens överklagande mot bakgrund av samma skäl som Migrationsverket angett. Familjen överklagade då domen till migrationsöverdomstolen och anförde, bland annat, att pappan blivit uttagen som kvotflykting och beviljades flyktingstatus och uppehållstillstånd i Sverige cirka fyra månader innan han kom hit. Detta eftersom det tog så lång tid innan
berörda organisationer lyckades ordna med resehandlingar och biljetter
inför hans resa. När han väl kom till Sverige hade tidsfristen på tre månader
redan löpt ut.

I det flyktingläger där han befann sig innan han kom till Sverige hade han inga möjligheter att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning för sina familjemedlemmar.

Saknade möjlighet att ansöka

Migrationsöverdomstolen konstaterar nu att pappan och familjemedlemmarna samtliga befann sig i flyktingläger när tidsfristen började löpa, vilket gjorde det svårt för dem att lämna in ansökningar om uppehållstillstånd inom fristen. Däremot har familjen, så fort det var praktiskt möjligt, ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till pappan.

Vid en samlad bedömning anser domstolen därför att ”det har
förelegat sådana särskilda omständigheter som gör att det är objektivt sett
ursäktligt att ansökningarna om familjeåterförening har lämnats in efter att
tremånadersfristen har löpt ut” och att pappan därför bör undantas från försörjningskravet.

Underinstansernas beslut upphävs därför och målen återförvisas nu till Migrationsverket för handläggning av familjens ansökningar.


Dela sidan:
Skriv ut: