Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

14 års fängelse för mord på trebarnsmor

Nyheter
Publicerad: 2011-08-01 07:30

Tingsrätten dömer en 42-årig man till 14 års fängelse för mord. Domstolen finner det ställt utom rimligt tvivel att mannen under avrättningsliknande former skjutit en 33-årig kvinna som han tidigare haft en relation med i anslutning till hennes bostad.

En 42-årig man åtalades i tingsrätten för mord efter att en 33-årig kvinna som han tidigare haft en relation med avlidit två dagar efter att hon skottskadats i huvudet utanför sin bostad hösten 2010. Kvinnan hade varit på väg hem till sin lägenhet, ringt på porttelefonen och blivit insläppt av ett av sina tre barn, men sedan aldrig kommit upp och strax därpå påträffats skottskadad i porten av sin dotter.

42-åringen nekade till inblandning i den åtalade gärningen, men uppgav i tingsrätten att han hade träffat kvinnan den dag hon skjutits. Han hade sedan bestämt träff med kvinnan och väntat vid hennes bostad för att lämna tillbaka en mobiltelefon. Kvinnan hade dock aldrig dykt upp och 42-åringen hade då åkt hem istället, uppgav han.

Tingsrätten konstaterar att det framgår tydligt av såväl sms mellan parterna som av vittnesmål att kvinnan ansett att relationen dem emellan var slut, men att 42-åringen inte accepterat detta och att han varit svartsjuk.

 Domstolen finner, mot bakgrund av vittnesmål, det utrett att mannen haft tillgång till en pistol som han införskaffat utomlands samt att han hotat kvinnan. Domstolen fäster heller ingen tilltro till mannens uppgifter om det planerade mötet, bland annat då kvinnan uttryckligen skrivit i sms att hon inte ville ses mer och att han kunde kasta telefonen om han inte ville ha den själv.

Domstolen finner det vidare, bland annat med hänsyn till mobilmastuppgifter och vittnesmål, det visat att 42-åringen den aktuella dagen hållit uppsikt över busshållplatsen där kvinnan skulle kliva av bussen på väg hem och att han något senare lämnat området halvjoggande, strax efter att det dödande skottet avlossats.

Tingsrätten tar vidare fasta på att mannen senare uppgivit för sin kusin att han velat ta livet av sig och att han även lämnat landet då han fått reda på att polis eftersökt honom. Vid undersökning av mannens kläder har vidare tändsatspartiklar påträffats som stämmer överens med sammansättningen av de rester som påträffats i en patronhylsa på brottsplatsen.

42-åringen har därmed haft motiv till gärningen och befunnit sig i omedelbar närhet av brottsplatsen både före och efter dådet. Tingsrätten anser att det saknas rimliga alternativhypoteser. Vid en sammantagen bedömning finner rätten det därmed ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått gärningen, som kan beskrivas som en planerad avrättning och som ska rubriceras som mord.

Domstolen anser att det varit försvårande att gärningen föregåtts av viss planering, att 42-åringen anskaffat ett vapen, att brottet riktats mot en tidigare närstående samt att det begåtts i nära anslutning till offrets bostad där hennes barn befunnit sig.

Det snabba förloppet och den omständigheten att kvinnan inte utsatts för ett långvarigt lidande eller utdragen dödsångest talar dock i mildrande riktning. Tingsrätten finner vid en samlad bedömning att påföljden ska bestämmas till 14 års fängelse. Mannen åläggs även att betala skadestånd till kvinnans tre barn med 75 000 kronor vardera.

I avgörandet frias även 42-åringens kusin och hans fru från åtal om skyddande av brottsling, då tingsrätten inte anser att åklagaren visat att dessa haft uppsåt att hjälpa 42-åringen undkomma polis och fly Sverige.

 

Har du en rabattkod? Klicka här för att ange kod

Faktureringsadress

Mer information

Din order

69,00 kr / månad (inkl. moms)
 
Första förnyelsen: 16 september, 2022
  • Pay with your credit card via Stripe.


Din personliga data kommer att användas för att fullfölja din order och för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. För mer info kring hur dina personuppgifter används, läs mer vår integritetspolicy.