Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Rättsfrågor
Publicerad: 2020-08-06 14:11

”Vi måste sprida ordet om barnrättslagen till så många som möjligt”

Foto: Barnadvokaten Anna Ekvall

Vid årsskiftet blev FN:s barnkonvention svensk lag. ”I min dagliga verksamhet hör jag alldeles för lite om den”, säger barnadvokaten Anna Ekvall.

Vid årsskiftet blev FN:s barnkonventionen svensk lag. Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin sa i en intervju med SR Ekot tidigare i augusti att konventionen behöver kompletteras. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen svarade snart med att öppna för att barn kan få eget ombud vid rättsprocesser.
– Vi kan inte utesluta någonting när det gäller vilka steg vi behöver ta framöver när det gäller att stärka barns situation, säger hon till Ekot.

"Jag försöker slå ett slag för den nya lagen närhelst jag kan"

Anna Ekvall, advokat specialiserad på barnrätt, säger att det ännu ”sannolikt är för tidigt” att se utfallet av barnkonventionen som lag.
– Men i min dagliga verksamhet, beslut och domar och i argumentationen under domstolsförhandlingar, hör jag alldeles för lite om barnkonventionen, säger Anna Ekvall.
– Som barnens företrädare försöker jag slå ett slag för den nya lagen närhelst jag kan – både muntligen och skriftligen vid myndighet och i domstol. Även innan lagen var på plats vid årsskiftet försökte jag göra vad jag kunde för att få upp ögonen för den och för hur barnkonventionen kan användas i praktiken för barnens bästa. För det kan den, vi måste bara våga.

 

"Jag är förvånad över hur barnet ännu inte är part i sitt eget mål"

Vilka kompletteringar av befintlig lag anser du är nödvändiga?
– Jag håller med BO om förslaget att bland annat utreda möjligheten att inrätta Barndomstolar. Låt alla barn få säga hur de vill ha det oftare och ge dem möjligheten att få ändra på något som inte känns bra, till exempel upphörande av LVU-vård för barn under femton år på barnets initiativ, säger Anna Ekvall.
– Att ge barn ställning som part i vårdnads-, boende- och umgängesmål och därigenom rätten till eget ombud i dessa mål är något av det absolut viktigaste vi kan göra i det här läget.
– Jag är förvånad över hur barnet ännu inte är part i sitt eget mål. Jag är ivrig att få presentera barnets vilja för tingsrätt. Vi kan inte längre tala över barnens huvud.
– Jag skulle vilja se en nationell kampanj på gator och torg, tv och sociala medier där man synliggör barnkonventionen som lag. Sprida ordet om ’Barnrättslagen’ till så många barn och vuxna som möjligt, helt enkelt!


Dela sidan:
Skriv ut:


Annons
Annons