Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Politik
Publicerad: 2019-06-28 17:08

Utredningen klar: Så ska stora brottmål hanteras bättre

Arkivbild Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / ** OUT DN och Dagens Industri (även arkiv) och Metro**

”De sista resterna av ett inkvisitoriskt regelverk bör undanröjas”.

 

Utredningen om processrätt och stora brottmål har nu lämnat sitt slutbetänkande till inrikesminister Mikael Damberg.

Utredningen, som letts av Fredrik Wersäll, tidigare president för Svea hovrätt och nu riksmarskalk, föreslår bland annat nya processuella verktyg.

”Ett sätt att göra det är att uppmuntra en ökad medverkan från misstänkta under förundersökningen, vilket kan leda till kortare utredningstider. En misstänkt som medverkar genom att lämna uppgifter om sin egen brottslighet ska enligt utredningens förslag kunna få fördelar i den fortsatta brottmålsprocessen”, framgår av ett pressmeddelande från Justitiedepartementet.

 

Gränsdragningen mellan våra överväganden och ett kronvittnessystem är inte absolut

I slutbetänkandet föreslås också en ny möjlighet för åklagare att besluta om att begränsa en förundersökning om den misstänkte har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av egen brottslighet.  Dessutom föreslås en ny möjlighet för åklagare att fatta ett utfästelsebeslut om ett högsta straff som den misstänkte kan dömas till om den misstänkte har lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av den egna brottsligheten. Beslutet utgör ett tak som domstolen inte får gå utöver när den bestämmer påföljden. Bestämmelsen avser alla typer av brott.

”Det har inte ingått i vårt uppdrag att överväga ett så kallat kronvittnessystem (…) Dock lämnar vi i detta betänkande förslag om att brottsmisstänkta ska kunna få myndigheternas löfte om fördelar för uppgiftslämnande om egen brottslighet. Gränsdragningen mellan våra överväganden och ett kronvittnessystem är inte absolut” skriver utredningen i sitt slutbetänkande.

 

En modern rättsordning bör tydligt betona domarens konfliktlösande och processledande roll

– Det är angeläget att de som är misstänkta för brott också medverkar i brottsutredningar. De här förslagen ökar incitamenten för den misstänkte att medverka och kommer vara ett kraftfullt verktyg för att utreda och lagföra även den mest omfattande brottsligheten, säger inrikesminister Mikael Damberg i pressmeddelandet.

”Vår grundinställning är att brottmålsförfarandet i högre grad bör utformas utifrån från antagandet att det är parterna som styr processens sakinnehåll medan domaren leder processen framåt. De sista resterna av ett inkvisitoriskt regelverk bör undanröjas. En modern rättsordning bör tydligt betona domarens konfliktlösande och processledande roll”, sammanfattar utredningen sitt uppdrag.


Dela sidan:
Skriv ut: