Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Rättsfrågor
Publicerad: 2017-03-21 00:00

Utredare: ”Utvecklingen är alarmerande”

Foto: Christine Olsson / TT
Redan kund?

I Legally yours undersökning Advokaternas advokat 2017 framgår att det bland advokater finns en växande tveksamhet till förundersökningarna.
Bland brottmålsadvokaterna svarade 70,2 procent att de inte litar på förundersökningarna. Bland humanjuristerna var andelen 60,7 procent. Den här tveksamheten är en bidragande orsak till att fler försvarare börjat göra egna utredningar – och att de i större utsträckning anlitar privata utredare för att kunna presentera egen bevisning.
Jan Olsson hade en lång karriär som polis bakom sig när han för tio år sedan började arbetade som privat utredare. I dag är han deltidsanställd på advokatbyrån Hurtig & Partners. Han säger att de som arbetar med en förundersökning ofta omedvetet bortser från uppgifter som kan vara till nytta för försvaret:
– Omständigheter som kanske kan peka åt fel håll – som inte styrker tesen att personen är skyldig – förs inte fram i huvudförhandlingen. Det här ser man ganska ofta. I och med att jag själv under lång tid har jobbat med det här så har jag rannsakat mig själv: det är svårare att se saker som pekar åt ett annat håll än det man själv tror på.
– Och det är i enklare ärenden, med en enmansutredare, som det finns störst risk för att saker förbises.

Om undersökningen

1171 advokater har deltagit i undersökningen Advokaternas advokat 2017. 228 av dessa arbetar huvudsakligen med brottmål. 179 med allmän humanjuridik. De har svarat på frågorna per mejl.

Jan Olsson har lång erfarenhet som polis. Bland annat har han varit chef för Rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp.
Omständigheter som kanske kan peka åt fel håll - som inte styrker tesen att personen är skyldig - förs inte fram i huvudförhandlingen

På många håll i landet har polisen brist på utredare. En följd har blivit att civila utredare rekryteras. Dessa arbetar med polisens utredningar, men saknar egen polisiär bakgrund.
– Kvaliteteten i den polisiära utredningen har sjunkit – och kan komma att sjunka ännu mer. Den här utvecklingen är alarmerande, anser Jan Olsson.
– Civilanställda utredare saknar många av de kunskaper en polis får ute på fältet. Genom att som polis prata med människor hör man mängder av lögner – och ickelögner. Saknar man polisiär efarenhet så saknar man som regel också den där misstron.

Jan Olsson beskriver ett av de ärenden där själv kopplats in på försvararsidan som ”särskilt påfallande”:
– En person hade dömts till sex månaders fängelse för försök till grov misshandel. Själv såg jag skadan på målsäganden med största sannolikhet var självförvållad. Inför förhandlingen i hovrätten hördes jag av den civile utredaren, som aldrig hört talas om självskadebeteende. För oss poliser är det här ett vanligt fenomen. Som regel är man skeptisk till skador som visas upp i lägenhetsbråk och annat.


Dela sidan:
Skriv ut:


Annons
Annons