Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Rättsfrågor
Publicerad: 2018-04-25 00:00

”Tyngdpunkten i rättsskipningen kommer att flyttas”

Fredrik Wersäll är hovrättspresident för Svea hovrätt. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Redan kund?

Den 20 april lämnade Fredrik Wersäll posten som Svea hovrätts president. Här ger han sin bild av hur domstolsarbetet kommer att förändras i framtiden.
– Jag tror att teknikutvecklingen inom domstolarna kommer att fortsätta. Inom 10 år kommer vi absolut att ha en helt digitaliserad akthantering, vilket blir en jätteförändring, säger Fredrik Wersäll.
– Vi kommer få se fler förhandlingar på distans med hjälp av videolänk. Ny teknik kommer att användas på fler sätt, och processen kommer att rationaliseras.

Man ska inte vara naiv, man ska inse att vi är en del av världen

– Ser vi till processrättens utveckling så tror jag att tyngdpunkten i rättsskipningen kommer att förskjutas till förstainstans, så att det finns ett filter för att få upp målet i hovrätten.
– En stor andel av brottmålen är sådana att man på ett tidigt stadium kan säga att det inte finns utrymme för en annan lösning än den tingsrätten har valt. Om färre prövningstillstånd beviljades skulle resurserna kunna användas till mer kvalificerade mål, eller till förstainstans där arbetsläget är mer pressat.
– I ett övergripande, rättspolitiskt perspektiv är frågan om domstolarnas integritet och oberoende central. Runt om i Europa växer det fram populistiska rörelser som har satt högt på sin agenda att desarmera domstolarna. Man ska inte vara naiv, man ska inse att vi är en del av världen och att vi i Sverige inte är främmande för den här typen av strömningar


Dela sidan:
Skriv ut:


Annons
Annons