Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Business
Publicerad: 2021-01-07 13:40

Synchs vd efter fusionen: ”Nu blir vår vision möjlig”

Fortsatt digitalt fokus efter sammanslagningen: ”Förändringen kommer att svepa från bransch till bransch”.

Kort tid före jul gick advokatbyråerna Synch och Westermark Anjou samman. Verksamheten kommer att bedrivas under varumärket Synch.
Under 2020 har tongivande medarbetare lämnat Westermark Anjou, till exempel grundaren Dennis Westermark, som i stället anslutit till Lindahls nya stockholmskontor.
– Den vision vi har haft om att följa våra kunder från start, genom exit och vidare i bolagens livscykel kommer nu att bli möjlig, säger Synchs vd Jim Runsten om sammanslagningen.
Han konstaterar att byråns fokus även i fortsättningen kommer att ligga på tech och digitala affärer, men att erbjudandet nu breddas.
– Synch har under sju år valt att jobba utifrån en tydlig strategi inom områden där vi har intagit en ledande marknadsposition. Vi har medvetet valt att göra saker annorlunda än vad man normalt sett gör på advokatbyråer för att på så sätt driva utvecklingen av branschen framåt, säger Jim Runsten.

"Vi har genom åren blivit kontaktade ett flertal gånger av såväl svenska- som utländska advokatbyråer som velat göra någon form av strukturaffär"

– Vi har genom vår inriktning och enträgna arbete erhållit en unik position på marknaden samtidigt som vi har byggt en stark företagskultur med individer som har ett stort ansvar att göra det som är bäst för teamet och våra kunder. Under de sju gångna åren har vi haft en stark organisk tillväxt och känner oss nu trygga i att vi har lagt grunden för att kunna accelerera tillväxten utan att göra avkall på verksamhetens grundläggande värderingar.
– Vi har genom åren blivit kontaktade ett flertal gånger av såväl svenska- som utländska advokatbyråer som velat göra någon form av strukturaffär med oss men vi har konsekvent avböjt detta. Skälet till det är att vi har velat lägga grunden för en ny typ av advokatbyrå med tydliga värderingar och strategi innan vi tog nästa steg.
– När vi fann kollegorna på Westermark Anjou visade det sig snabbt att vi delar värderingar och att det såväl fördjupar som breddar vårt erbjudande till marknaden på ett sätt som passar mycket väl in i vår strategi. Det är skälet till att affären genomförs och att den sker först nu.

"Stora delar av mediabranschen har genomgått den här förändringen"

Tidigare har Jim Runsten sagt att Synch tackar nej till uppdrag som saknar techfokus.

Slutar ni göra det nu?

– Nej, det här innebär inte någon förändring i vår grundläggande strategi. Tvärtom skapar affären möjligheten att fullfölja vår strategi att vara en legal affärspartner för våra kunder genom hela deras utvecklingsresa ”from start to exit and beyond”.
– Vårt fokus på tech är högst centralt och ingen kan ha undgått att tech blir en allt mer central del i varje företags verksamhet och förr eller senare kommer att betraktas som en del av kärnverksamheten. Stora delar av mediabranschen har genomgått den här förändringen och bank- och finansbranschen är mitt uppe i den. Förändringen kommer att svepa från bransch till bransch. En klassisk industri som bilindustrin är ett spännande exempel där försäljningen av bilar inom kort helt kommer att drivas av vilka techlösningar som erbjuds och på vilket sätt dessa integreras i lösningar för smarta städer, såsom logistik- och energilösningar.
– I hela vår samhällsomvandling kommer förståelsen, tillämpningen och genomförandet av tech att vara avgörande. Där spelar Synch en central roll.

"Vi fördjupar kunskapen inom för oss centrala legala områden"

Hur menar du att ert erbjudande breddas genom fusionen?
– Synchs arbete består i att förbereda, accelerera och se till att våra kunder ges bästa möjliga förutsättningar att glänsa på den globala marknaden. Detta kräver givetvis spetskompetens och gedigen erfarenhet inom ett antal legala områden liksom ett stort affärsintresse och förståelse för den dynamik och de drivkrafter som finns i olika branscher. Vi fördjupar kunskapen inom för oss centrala legala områden som till exempel immaterialrätt, kommersiella avtal, dataskydd, bolagsrätt och M&A. Dessutom kompletterar vi med områden som aktiemarknadsrätt.

Finns det en fara att Synch förlorar sin identitet om ni växer er för stora? Är det i så fall ett problem eller inte?
– Min bedömning är att Synch står på en stabil grund och är redo att ta nästa steg i sin tillväxtresa. Vår unika identitet utgör en tillgång och genom vår tillväxt kommer vi att bli ett spännande och utmanande alternativ för fler kunder på marknaden. Synch har aldrig stått stilla.

 

"Vi kommer säkerligen få se såväl sammanslagningar som splittringar framöver"

Tror du att vi får se fler byråsammanslagningar under det kommande året?
– Vi kommer säkerligen få se såväl sammanslagningar som splittringar framöver. Men jag är egentligen inte särskilt intresserad av vad advokatbyråbranschen gör i övrigt. Vi har alltid haft fullt fokus på vår egen verksamhet och att se till att utveckla det ekosystem som vi och våra kunder är en del av.

Vilka är enligt dig de största problem som pandemin skapat för advokatbranschen?
– Pandemin har såklart utmanat advokatbyråbranschen, liksom samhället i övrigt, på flera olika sätt. För Synch har just den digitala omställningen varit obefintlig eller minimal eftersom vår verksamhet och arbetssätt redan från start varit anpassat till detta.


Dela sidan:
Skriv ut: