Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Business
Publicerad: 2020-07-23 19:28

Storbyråns mångfaldsmål: 40 procent kvinnliga delägare – 3 procent HBTQ

Foto: Clifford Chance

Clifford Chance vill skruva upp takten på det interna mångfaldsarbetet.

Clifford Chance, en av världens ledande affärsjuridiska advokatbyråer, har presenterat nya omfattande mångfaldsmål. Dessa omfattar medarbetare på de flesta nivåer: partners, senior associates, associates samt counsel.
Andelen kvinnliga delägare i den globala organisationen ska vara minst 40 procent 2025. Mellanöstern är undantaget från detta mål, regionenen får ett separat mångfaldsmål på 25 procent.
I dagsläget är 21 procent av Clifford Chances delägare kvinnor.
– Målsättningarna är baserade på värderingar, strategierna för att uppnå dem måste också bygga på värderingar. För Clifford Chance innebär det att vi våra rutiner för att rekrytera, bibehålla och befordra våra medarbetare bygger på jämlika förutsättningar. På så sätt kommer vi att nå målen, säger Tiernan Brady, global director of inclusion på Clifford Chance, till Legally yours.

"Ledningen måste ständigt driva frågan, annars kommer målen inte att uppnås."

Dessutom har byrån för första gången satt upp mål för andelen medarbetare som ska tillhöra etniska minoriteter. Till 2025 ska var fjärde delägare i USA och Storbritannien tillhöra vad byrån beskriver som BAME (black, asian minority ethnicity).
– Innan man fastställer den här typen av målsättningar så måste de vara väl förankrade i den egna organisationen. Målen kan bara leverera när de har medarbetarnas stöd och övertygelse.
– Nästa steg är att skaffa sig rätt information. Du kan inte designa effektiva mål och initiativ om du inte vet vilka resurser du saknar eller förlorar från organisationen.
– Man måste vara medveten om målen inte är slutet, utan början. Ledningen måste ständigt driva frågan, annars kommer de inte att uppnås.

 

"Exakta andelar är svåra att få fram på grund av förföljelse och marginalisering på många håll i världen"

Nytt är också att byrån antagit en målsättning för hur hög andel av dess partners som ska vara HBTQ 2025: tre procent.
– Det bygger på en uppskattning av den globala andelen som vi hämtat från den brittiska rättighetsorganisationen Stonewall. Exakta andelar är svåra att få fram på grund av förföljelse och marginalisering på många håll i världen. Vi bevakar de här uppgifterna och jag förväntar mig att andelen kommer att öka över tid, säger Tiernan Brady.


Dela sidan:
Skriv ut: