Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Politik
Publicerad: 2018-06-27 00:00

Störande åhörare ska utvisas – så ska ordningen i domstolarna bli bättre

Illustrationsbild Foto Emma-Sofia Olsson / SvD / TT /
Redan kund?

Ny lagrådsremiss: Domare ska få rätt att utvisa störande besökare.

Regeringens lagrådsremiss innehåller flera förslag som ska få domstolarna att bli tryggare och säkrare arbetsplatser.

I lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat att:

• Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska få större möjlighet att närvara genom videokonferens, till exempel om det kan antas att någon som ska delta i sammanträdet utsätts för påtryckningar.
• Åhörare ska kunna hänvisas till en sidosal på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl, till exempel om det kan antas att någon som ska delta i sammanträdet utsätts för påtryckningar eller känner rädsla för åhörarna.

Fler ska omfattas av domstolarnas säkerhetskontroller

• Rättens ordförande ska inte bara kunna utvisa störande åhörare från rättssalen utan även avvisa dem helt från domstolsbyggnaden. Det införs också en möjlighet att utvisa eller avvisa en person som utsätter en målsägande eller ett vittne för påtryckningar.
• Straffet för brott mot förbudet att fotografera i rättssalen höjs från penningböter till böter eller fängelse i högst sex månader. Fotograferingsförbudet utvidgas så att det även omfattar fotografering in i rättssalen, till exempel genom en öppen dörr eller ett fönster.
• För att undvika otillåten fotografering och inspelning av rättens enskilda överläggningar ska reglerna om hur åhörare får använda mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning skärpas. Huvudregeln ska vara att elektronisk utrustning ska vara avstängd och undanstoppad. Undantag ska kunna medges, till exempel för medier.
• Fler ska omfattas av domstolarnas säkerhetskontroller.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.


Dela sidan:
Skriv ut:


Annons
Annons