Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Business
Publicerad: 2019-10-31 10:33

Krönika: Så kan blockchain skydda mot rättighetsintrång

Illustrationsbild. Foto: AP
Redan kund?

Krönikören Linn Alfredsson:”Blockchaintekniken innebär en öppenhet som tidigare inte varit möjlig”.

 

“Fashion companies must come to terms with the fact that a more distrusting consumer expects full transparency across the value chain. Given the need to regain that trust, fashion players cannot afford not to examine longstanding practices across their businesses.” – State of Fashion report 2019

I en rapport från KPMG uppskattas 41 procent av globala aktörer implementera blockchain i sina verksamheter inom de närmaste tre åren. Dessutom tror 48 procent att blockchain kommer att ha en stor påverkan på hur vi bedriver verksamhet och handel framöver.
Inom modeindustrin är det i allra högsta grad relevant att använda blockchain, exempelvis för att effektivisera försörjningskedjan, säkerställa varors äkthet, förebygga bedrägeri och hantera ursprungskontroll. Det går att se flera exempel på företag inom modeindustrin som börjat testa piloter eller s.k. ”proof of concept” för sina logistikflöden för att spåra material som bomull från odlare till slutkonsument.

Linn Alfredsson

Linn Alfredsson, Associate i IP/Tech gruppen hos Hannes Snellman skriver om hur jurister ska tackla den digitala utvecklingen från ett juridiskt perspektiv.
”Jag är initiativtagare till Tech Academy, med ett stort intresse för tech och retail, samt med juridisk examen från både Sverige och USA. Artiklarna i denna serie speglar dock enbart mina egna åsikter och ställningstaganden”.

"Spårbarhet kring produkternas ursprung, äkthet och hantering från fabrik till slutkund är något som konsumenterna idag kräver från företagen"

Modeindustrin är idag också i större behov än någonsin av transparens gentemot kunderna. Spårbarhet kring produkternas ursprung, äkthet och hantering från fabrik till slutkund är något som konsumenterna idag kräver från företagen.
För att kunna uppnå dessa högt ställda krav använder sig många detaljhandlare därför av så kallad blockchain-teknik där peer-to-peer nätverk säkerställer information som lagrats i olika led.

Blockchain-teknikens grundtanke är att verka som ett decentraliserat nätverk där användare säkerställer informationen som adderas i kedjan i form av olika block. Varje block har en specifik identitetskod, så kallad ”hash number”, som är kopplat till föregående block som en unik länk. Om en användare skulle ändra information på ett block, skulle detta synas i senare led och kunna spåras.
Modeindustrin och aktörer inom detaljhandeln ser möjligheterna med tillämpningen av blockchain främst i syfte att stärka sitt varumärke genom att kunna bevisa autenticiteten av sina produkter och genom att kunder kan se hela logistikkedjan.

"Användning av blockchain-teknik växer i popularitet hos bolag som är konsumentnära"

Andra användningsområden spås vara; (i) lagerhantering av varor; (ii) verifiera returer och klagomål från kunder samt att; (iii) skydda immateriella rättigheter. LVMH, en av de största koncernerna för exklusiva varumärken som Christian Dior, Dom Pérignon och Hublot, har konstaterat att över 60 globala varumärken inom ”high-end fashion”-sektorn inom en snar framtid kommer att börja spåra äktheten i de produkter som säljs med hjälp av blockchain-teknik. Christian Dior, Louis Vuitton och andra varumärken har ett samarbete där de vill ta ett större grepp om kopior av deras produkter som florerar och detta är nu alltså möjligt med blockchain.
VeChain är ett av företagen som hjälper koncerner och varumärken inom modeindustrin att implementera och testa blockchain-teknik. Här ser vi aktörer som H&M-koncernen som utvecklat digitala ”tags” för att försäkra sig om att alla led i supply chain går att spåra, samt att kunderna i butik ska kunna skanna olika produkter för att se var de tillverkats och annan information som de ur transparenssynpunkt valt att dela med sig av till sina kunder. Därtill arbetar modeföretag såsom Asket och Filippa K aktivt med att åstadkomma ökad transparens mot sina kunder.
Tillämpningsområdena är många och användning av blockchain-teknik växer i popularitet hos bolag som är konsumentnära. Det ger en säkerhet och öppenhet gentemot kunderna som har varit svår att nå tidigare och genom tillämpningen av tekniken kan globala koncerner berätta alltmer om hur deras verksamhet fungerar och hur plagg, väskor och skor transporteras världen över. Som vi diskuterat i tidigare artiklar kommer tillit gentemot den alltmer medvetna och nyfikna kunden att vara en utmaning för modeindustrin som tidigare varit generellt dålia på att redovisa alla steg från produktion till försäljning.
Andra branscher har kommit längre i denna utveckling och ser vi till matindustrin har företag som Nestle SA, Walmart, Unilever och Carrefour sedan en tid tillbaka spårat sina livsmedel genom IBMs blockchain-baserade verktyg ”Food Trust”.

"Blockchain har otrolig potential och kan effektivisera processer som idag är relativt långsamma eller komplexa"

Trots ovan nämnda statistik och tillämpningsområden för blockchain krävs det en förändring inom branschen som helhet för att bli cirkulär och verka på ett hållbart sätt genom hela värdekedjan – från ax till limpa.
Blockchain har otrolig potential och kan effektivisera processer som idag är relativt långsamma eller komplexa. Tekniken möjliggör en öppenhet som tidigare inte varit möjlig, där kunderna kan skapa sin uppfattning om vilka företag som är hållbara och cirkulära i sin tillhandahållning av produkter.
Som vi tydligt kan se börjar allt fler inom detaljhandeln att använda tekniska lösningar som blockchain för att kunna spåra kvalitet, äkthet och material för att i nästa led öka transparensen gentemot sina konsumenter. För de exklusiva varumärkena handlar det om att skydda sig från kopior och immaterialrättsliga intrång, medan andra aktörer tar sikte på att skapa så kallad”consumer trust”. Blockchain har många fördelar, men är än så länge en relativt ny teknologi. Det ska bli spännande att följa utvecklingen.


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Annons
Annons