Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Rättsfrågor
Publicerad: 2019-06-19 11:34

”Rimligt och klokt” att slå samman tingsrätter

Foto: Anders Wiklund / TT /
Redan kund?

Svea hovrätts president Anders Perklev tror på färre men större domstolar.

 

Under de senaste decennierna har en lång rad mindre tingsrätter försvunnit och istället blivit en del av större domstolar. Nu öppnar Anders Perklev för att fler små tingsrätter bör slås ihop.

I en intervju i tidningen Karriär konstaterar Perklev att Svea hovrätt inte har tillräckliga ekonomiska medel för att kunna ”återbesätta vakanta ordinarie domartjänster”. Domstolen måste av budgetskäl alltså avvakta med att fylla lediga domartjänster. På andra domstolar är läget annorlunda, menar Perklev som fruktar att det i förlängningen kan bli kvalitetsskillnader mellan domstolar som är attraktiva arbetsplatser och de där det finns färre sökande.

 

 

 

Större enheter kan underlätta rekrytering av bland annat domare

I intervjun öppnar Perklev för att färre men större domstolar kan vara en lösning.

– Att slå samman de minsta tingsrätterna vore både rimligt och klokt. Större enheter kan underlätta rekrytering av bland annat domare, säger han.


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Annons
Annons