Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Porträtt
Publicerad: 2020-10-15 15:35

”Pandemin kan ha blivit en bromskloss för byråernas jämställdhet”

Foto: Justitapriset

Justitiaprisets Nelly Corneteg: När fler jobbar hemma kan det vara svårt att se och lyfta problemen.

Nelly Corneteg, juridikstuderande vid Stockholms universitet, är ny ordförande för Justitiapriset, som uppmärksammar jämställdhetsarbetet i advokatbranschen.
– Jag valde att engagera mig i Justitiapriset eftersom jag tycker att jämställdhet är en otroligt viktig fråga, och något som jag tycker fler byråer måste bli bättre på att arbeta med, säger Nelly Corneteg.
– När jag kommer ut i arbetslivet vill inte jag behöva välja bort karriär bara för att jag är kvinna och någon dag väljer att bilda familj. Jag vill ha samma möjligheter som mina studiekamrater av annat kön, och jag vill att de ska ha samma möjligheter som mig.

På vilket sätt har pandemin betydelse för byråernas jämställdhetsarbete? Bromskloss eller tvärtom?
– I tider av kriser så skalas i princip allt utom det mest basala av. Det har blivit allt vanligare att jobba hemifrån, juristbranschen är inget undantag. I och med att fler jobbar hemifrån så blir en naturlig följd att mycket av det som i vanliga fall sker på den fysiska arbetsplatsen stannar upp, och där är jämställdhetsarbetet inget undantag. Är en inte på arbetsplatsen kan det vara svårt att både se och lyfta problem samt att fortsätta med den del av jämställdhetsarbetet som tar sig till uttryck genom mer praktiska skeenden. På det sättet kan pandemin ha kommit att bli en bromskloss. När branschen blivit mer van vid det nya sättet att arbeta så hoppas jag att fler kreativa lösningar kommer att dyka upp, så att jämställdhetsarbetet inte ska behöva stanna upp.

Nelly Corneteg

Namn: Nelly Corneteg

Yrke: Studerar sista terminen på juristprogrammet

Senast lästa bok: En andra chans – Jojo Moyes

Senast sedda film: Crooked House

Allvarligaste brott du begått: Strumpor i sandaler, ett av de värre modebrotten

Favoritlag: Barnkonventionen

"Vad gäller tillsättningen på domstolar så tror jag att en bra grund är att alltid försöka ha i åtanke att få så stor representation som möjlig"

Advokatbyråerna får själva anmäla sig till Justitiapriset. Mot en avgift får de sedan möjlighet att svara på en enkät med frågor om jämställdhetsarbete och intern kultur. Svaren anonymiseras och analyseras. Därefter utser en jury vinnaren.
– Vi vill alltid utveckla vår verksamhet så mycket som möjligt och få så stor exponering som möjligt. I år satsar vi på att få ännu fler byråer att vilja anmäla sig till priset och att allt fler på så sätt visar att de tar jämställdhetsfrågan på allvar. Vi hoppas att fler stora namn ska vilja delta och på så sätt vara en dragkloss för andra. Vi kommer också utveckla verksamheten internt genom att försöka fånga upp allt fler studenter som är intresserade av vår verksamhet och tycker att det är av största vikt att deras framtida arbetsgivare tar jämställdhetsfrågan på allvar.

Har du några tips på hur till exempel domstolarna skulle kunna arbeta annorlunda med jämställdhet?
– Domstolarna utgör kärnverksamheten för i princip alla advokater och jurister. Det är därför så klart viktigt att även de blir en del i jämställdhetsarbetet. För domstolarna tror jag det handlar om både hur de som arbetsplats och som domstol verkar för att nå ökad jämställdhet. Domstolen ska vara ett objektivt forum, och det är därför viktigt att förutfattade meningar och normer som finns i samhället i övrigt inte ges genomslag där. Att lyfta frågan och diskutera den är alltid en bra början.
– Vad gäller tillsättningen på domstolar så tror jag att en bra grund är att alltid försöka ha i åtanke att få så stor representation som möjligt inom olika variabler. Om det redan från ett tidigt stadie speglas en jämställd tanke i domstolens tillsättning, är sannolikheten större att det fortsätter så.

"Priset bidrar till att jämställdhetsfrågan fortsätter att tas upp."

Vid sidan av studierna har Nelly Corneteg under flera år arbetat som sekreterare på en affärsjuridisk advokatbyrå och en brottmålsbyrå
– Det har varit lärorikt att få se hur så väl en affärsjuridisk som humanjuridisk byrå fungerar, och det har fördjupat min förståelse för det praktiska juridiska arbetet. Det viktigaste jag lärt mig är nog den betydelse som juridik faktiskt har. Vad gäller jämställdhetsfrågan så tror jag inte att den är beroende av inriktning på verksamheten, utan något som alla kontinuerligt måste jobba med.

Tycker du att Justitiapriset på ett tydligt sätt förändrat jämställdheten i juristbranschen?
– Priset bidrar till att jämställdhetsfrågan fortsätter att tas upp. Jag tror att Justitiapriset som initiativ har varit en bidragande faktor till att allt fler valt att arbeta med jämställdhetsfrågan. Det faktum att vi som förening dessutom består av juriststudenter tror jag dessutom är till vår fördel, det visar att vi som framtida arbetstagare tycker att det är viktigt att vår framtida arbetsgivare arbetar med jämställdhet.


Dela sidan:
Skriv ut: