Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Business
Publicerad: 2021-08-26 09:31

Nytt svensk-danskt samarbete: ”Rimligen uppstår tvister”

Foto: TT

”Fokuserar på affärsmässig lösning – lagstiftningen blir mer som bakgrundsmusik”.

Svenske advokaten Gert Nilsson Eldrimner och hans danske kollega Thomas Samsø Bloch har ingått ett samarbete som rör medling i kommersiella tvister mellan svenska och danska företag. Parterna erbjuds hjälp av två medlare, en från varje land.

Hur många tvister med dansk-svensk koppling räknar ni med att det kan handla om under ett år?
– Det finns såvitt jag känner till ingen samlad statistik över svensk-danska tvister, säger Gert Nilsson Eldrimner.
– Men det förekommer många gränsöverskridande affärer mellan svenska och danska företag. Rimligen uppstår, liksom mellan svenska företag, tvister emellanåt. Det är i de tvisterna vi vill hjälpa parterna att lösa sin konflikt, utan att gå till domstol eller skiljeförfarande. Det sparar mycket tid och pengar för dem, samt hjälper dem att behålla sina affärsrelationer vilket aldrig sker när parterna löser sin tvist via domstol eller skiljeförfarande.

"Min uppskattning är att Danmark ligger 10-15 år före när det gäller användningen av medling i kommersiella tvister".

Har Danmark kommit längre vad gäller medling?
– Min uppskattning är att Danmark ligger 10-15 år före när det gäller användningen av medling i kommersiella tvister. Statistik från EU säger att medling används i genomsnitt i 1 procent eller mindre av alla civilrättsliga tvister inom EU. Här ligger Sverige och många andra EU-länder på en låg promillenivå. I England används medling säkerligen på nivån 10-15 procent. I USA är siffran ännu högre.

 

Gert Nilsson Eldrimner
"Då blir lagstiftningen mer som "bakgrundsmusik".

Finns det aspekter som skiljer länderna åt vad gäller tvister?
– Bortsett från kulturella tvister skiljer sig ländernas lagar åt, vilket blir märkbart för en tvistande part som ska tvista i domstol/skiljeförfarande i det andra landet. I medling kan man istället fokusera på en affärsmässig lösning, vilket ju är det som parterna önskar, inte en lösning som finns att hämta i lagboken. Då blir lagstiftningen mer som ”bakgrundsmusik”.


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar: