Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Business
Publicerad: 2021-05-26 12:06

Ny byråfusion: Frank och Sandart & Partners går ihop

Jonas Näsman, Sandart & Partners

”Tendensen på marknaden går delvis mot ökad specialisering och vi ser en fortsatt efterfrågan på specialistkunskap”.

Advokatbyrån Frank går samman med Sandart & Partners. Fusionen innebär att delägarna Linda Landén, Mattias Erdös och Karl Guterstam samt två biträdande jurister, ansluter den 1 juli.

– Vi har känt varandra ett bra tag och har sett att våra byråer kompletterar varandra kompetens- och verksamhetsmässigt. Tendensen på marknaden går delvis mot ökad specialisering och vi ser en fortsatt efterfrågan på specialistkunskap. Samgåendet är ett steg i riktningen mot att kunna möta våra klienters behov än bättre, säger Jonas Näsman, managing partner på Sandart & Partners.

 

"Samgåendet är ett steg i riktningen mot att kunna möta våra klienters behov än bättre"

Vad har varit avgörande för beslutet?
– Vi ser en fortsatt efterfrågan på specialistkunskap och en viktig faktor för bägge byråerna har därför varit att kunna erbjuda utökade och fördjupade specialistkunskaper.

Hur länge har diskussionerna pågått?
– Samgåenden av det här slaget tar naturligtvis viss tid eftersom det är många bitar som ska falla på plats. Diskussionerna har därför pågått ett tag, men de har trots rådande pandemi gått väldigt smidigt.

"Marknaden är delvis fragmentiserad inom de områden vi verkar - vi ser att det finns flera aktörer med bra erbjudanden"

I ett pressmeddelande konstaterar byrån att verksamheten nu förstärks inom områdena media, energi och kommersiell tvistlösning.

Vilka ser du som era tydligaste konkurrenter?
– Marknaden är delvis fragmentiserad inom de områden vi verkar och vi ser att det finns flera aktörer med bra erbjudanden. Samtidigt känner vi oss övertygade om att vi även fortsättningsvis kommer stå starka och kunna erbjuda ett än vassare erbjudande genom bland annat de specialistkunskaper våra kollegor från Frank bidrar med.

Kommer förändringar att ske i er ledningsgrupp med anledning av fusionen?
– Genom samgåendet får vi tre nya delägare, men förutom det ser vi inte att några organisationsförändringar kommer behöva göras.


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar: