Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Porträtt
Publicerad: 2020-11-20 09:40

Magnusson-avhopparen startar ny byrå i Polen: ”Ville bli självständiga”

Foto: LegalKraft

Artur Swirtun om ett annorlunda affärsklimat:”Avtalen är mer omfattande – förhandlingarna är tuffare”.

Tidigare i höstas startade Artur Swirtun den nya advokatbyrån LegalKraft, med kontor i Warszawa. Närmast kommer han från Penteris, den byrå som bildades när Magnussons kontor i staden för ett år sedan bröt sig ut från byrån. Det uppbrottet var ett gemensamt beslut av Warszawakontorets delägare.
– Vi ville bli självständiga, säger Artur Swirtun
– Till stor del var det för klienternas skull. Vi ville bredda samarbetet med andra svenska och skandinaviska byråer. Som del av en byrå förväntas man skicka uppdrag till de egna kontoren fast det inte alltid är där den rätta kompetensen finns. Jag jobbar uteslutande med nordiska klienter och har genom åren skickat många uppdrag vidare till byråns andra kontor.
Nu går Artur Swirtun alltså vidare till den egna boutiquebyrån LegalKraft, som han startar med sina partners Tomasz Rysiak och Dawid Demianiuk.
– Vi vill driva en modern byrå. Vi tänker på samma sätt och arbetar mot ett gemensamt mål.

Artur Swirtun

Namn Artur Swirtun

Yrke Advokat med svensk och polsk examen. Delägare i Warszawabyrån LegalKraft

Senast lästa bok  Factfulness av Hans Rosling

Senast sedda film ”The Life Ahead” med Sophia Loren

Allvarligaste brott du begått Fortkörning

Favoritlag Legia Warszawa

"Juridiskt är likheterna mycket stora, men mentaliteten är en helt annan"

Arthur Swirtun är född i Polen men uppväxt i Sverige. I mitten av 1990-talet blev han biträdande jurist på advokatbyrån Dahlman & Magnusson i Warszawa, den byrå som efter ytterligare namnbytet sedan blev Magnusson.
– Jag sökte mig till Polen för at jag antog att landet hade en spännande resa framför sig. Det visade sig stämma. Polen är helt annat land nu än det var då. Svenskt näringsland såg redan då Polen som ett investeringsland. Ericsson, Ikea och många, många andra svenska storbolag har varit tidiga med att etablera sig här.
– På både Magnusson och Penteris var jag ansvarig för den skandinaviska desken och därmed ett bollplank för de som vill etablera sig här. Att jag talar svenska har naturligtvis gett mig en fördel.

Hur har marknaden för affärsjuridiska tjänster i Polen ändrats sedan 90-talet?
– Den är ännu mer konkurrensutsatt än de svenska. Alla stora amerikanska och brittiska byråer finns på plats. Dentons, Cameron McKenna, Clifford Chance. Med flera.

Är det annorlunda att göra affärer i Polen jämfört med i Sverige?
– Juridiskt är likheterna mycket stora, men mentaliteten är en helt annan. Hur man förhandlar, hur avtalen skrivs. Juridiska dokument är betydligt mer omfattande än i Sverige. Standardiserade hyresavtal, till exempel, förekommer inte här. Sådana avtal är som regel 50 sidor längre.
– Det finns en tydligare influens av anglosaxisk tradition där man förväntas avtala in i minsta detalj.
– På samma sätt är förhandlingarna mycket tuffare än i Sverige, där både vi och motpartsombudet är ute efter att snabbt nå en lösning för parternas gemensamma bästa. I Polen tänker man mindre på motpartssidan. Bäst resultat för den egna klienten är viktigare än själva affären.

"Vi är en liten segelbåt som tar oss fram längs vågorna."

Även LegalKraft kommer huvudsakligen att vända sig till nordiska klienter som är verksamma i Polen.
Vad är utmaningen med att företräda nordiska klienter i den här miljön?
– Eftersom lagstiftningen är så lik är det viktigt att poängtera att det är detaljerna det handlar om.
– De kulturella skillnaderna tar sig också uttrvck i en större formalisering. Notarius publicus har en nyckelfunktion, notariserade avtal med stämplar och så vidare är utbrett. Det finns en större ovilja att betala fakturor. Det är vanligare att processa fram avtal.
För några år sedan tog Artur Swirtun ett sabbatsår. Tillsammans med fru och fyra barn i åldrarna 5 till 15 år reste han jorden runt.
– Det var ett noga övervägt beslut. Ett sätt att få en frisk fläkt och lufta huvudet lite grann. Vi hemundervisade barnen under tiden. När vi kom hem igen fick de äldsta tenta av kunskaperna så att de skulle kunna komma tillbaka till samma klasser som tidigare.
– Att vi gjorde resan spelade in i att jag nu tog beslutet att starta eget. Tankarna att driva verksamheten på ett nytt sätt föddes redan där.

I Polen, som har knappt 38 miljoner invånare, har i mitten av november drygt 12 000 människor dött i coronapandemin.
– Pandemin påverkar allt naturligtvis. Här har den andra vågen slagit till mycket hårdare än den första. Restauranger och kulturella evenemang är helt nedstängda. Skolorna har distansundervisning. Hemarbete är det vanliga även här.
– Sett till vår bransch så är det de största aktörerna som påverkats mest. Oss påverkar det mest indirekt. Vi är en liten segelbåt som tar oss fram längs vågorna. De som drabbas mest i vår bransch är de största aktörerna.
– Rent ekonomiskt har Polen haft en bra utveckling de senaste åren. Mycket tyder på att krisen inte kommer att slå lika hårt här som på många andra håll.

"Omvärldens syn på Polen har ändrats mer än vad det faktiskt har påverkat affärerna"

De senaste åren har den polska regeringen mött stark kritik från bland annat EU, bland annat på grund av kontroversiella grundlagsändringar och politisering av rättsväsendet.
– De reformer och lagändringar som genomförts i Polen är kontroversiella inte minst med anledning av att de inte tagit formen av grundlagsändringar utan snarare lagändringar som avser att kringgå själva grundlagsstiftningen.

Hur påverkas affärsklimatet?
– Omvärldens syn på Polen har ändrats mer än vad det faktiskt har påverkat affärerna. När partiet Lag och rättvisa kom till makten för fem år sedan fanns många frågor om hur det skulle påverka näringslivet och investerarnas intresse för landet. Men så skedde i mindre utsträckning än vad vi alla väntat oss.

Hur kommer det sig?
– Av utlandet ses Polen fortfarande som ett väldigt bra land att arbeta i. Då tittar man på den politiska stabiliteten, inte grundlagsändringar och liknande frågor. Så länge man kan göra bra affärer är inte påverkan särskilt stor.


Dela sidan:
Skriv ut: