Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Business
Publicerad: 2020-08-26 07:41

M&A-specialist går till Landahl: ”Unik byrå”

Foto: Landahl

Johan Gustavsson om nya byrån: ”Inspirerande och kul att kunna lära av varandras kompetenser och erfarenheter”.
Johan Gustavsson, advokat specialiserad på fastighetstransaktioner, är ny delägare på advokatbyrån Landahl i Stockholm. Senast kommer han från advokatbyrån Falkenborn och tidigare har han varit knuten till Kilpatrick Townsend – bland annat som managing partner – och till Vinge.

Varför går du till Landahl?
– Trevliga och kompetenta medarbetare är det absolut viktigaste. Sedan har byrån har många specialister inom fastighetsområdet på områden som gör byrån unik. Det känns inspirerande och kul att kunna dra nytta av och lära av varandras olika kompetenser och erfarenheter i rådgivningen, säger Johan Gustavsson.

 

"En stark transaktionsmarknad i allmänhet brukar ju gynnas av förutsebarhet och goda tider, vilket inte verkar vara att vänta."

Hur tror du att fastighetsmarknaden i allmänhet och transaktionssidan i synnerhet kommer att utvecklas under det kommande året?
– Som för alla andra områden känns det svårt att sia om framtiden. En stark transaktionsmarknad i allmänhet brukar ju gynnas av förutsebarhet och goda tider, vilket inte verkar vara att vänta. Slutsatsen borde därför bli att transaktionsmarknaden i sin helhet påverkas negativt.
– Bryter man sedan ner detta i beståndsdelar så påverkas olika segment av fastighetsmarknaden olika. Värderingen av bostadsfastigheter med hyreshus har förmodligen inte påverkats nämnvärt och logistikfastigheter verkar fortsatt vara heta investeringsobjekt, så i dessa segment behöver inte transaktionsmarknaden påverkas nämnvärt. Däremot så finns en ökad osäkerhet rörande framförallt handelsfastigheter och hur hyresgästernas verksamheter kommer att klara coronakrisen.

"Det är rimligt att tro att den här osäkerheten innebär att det blir svårare för köpare och säljare att mötas"

– Coronan har ju verkligen spätt på de svårigheter som många butiker redan hade, som en följd av bland annat e-handel. Det är rimligt att tro att den här osäkerheten innebär att det blir svårare för köpare och säljare att mötas om vad som är rätt pris för handelsfastigheter, med minskad transaktionsaktivitet som följd.

Hur har du som rådgivare hittills märkt av pandemin?
– Det mest påtagliga är sättet som alla plötsligt kom att arbeta på med arbete hemifrån och med digitala möten i stället för fysiska, men en viss normalisering börjar märkas efter semestrarna. I de ärenden som vi arbetar med så uppkom en hel del frågor. I projekt så fanns en ökad osäkerhet om de antaganden man gjort innan coronan fortsatt skulle gälla när projektet var klart. Sedan uppkom en hel del arbete med hyresfrågor till följd av reglerna om hyresrabatter som till en del kom att subventioneras av staten.

 

"Blev tydligt hur svårt det är för ett företag att kunna sälja sina tjänster när media börjar skriva om att det bara är en tidsfråga innan det sätts i konkurs."

Efter millennieskiftet arbetade Johan Gustavsson ett år som M&A-manager på internetkonsulten Framfab, ett av flera företag som fick symbolisera den så kallade IT-bubblan.

Vilka erfarenheter därifrån ser du i dag som de mest värdefulla?

– Framfab var en minnesvärd erfarenhet. Jag började där i mitten av år 2000, vilket jag tror var runt ett halvår innan aktien började rasa på börsen och tidningarna skrev ner företaget. Det som blev tydligt var hur svårt det är för ett företag att kunna sälja sina tjänster när media börjar skriva om att det bara är en tidsfråga innan det sätts i konkurs. Det var få som ville köpa IT-tjänster från en sådan leverantör.
– Det ras i försäljningen som blev en följd är inte helt olikt vad många företag drabbats av under denna kris. Men Framfab klarade sig till slut undan konkurs, låt vara i ett betydligt mindre format än när man hade ett börsvärde som var större än Volvo.


Dela sidan:
Skriv ut: