Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Politik
Publicerad: 2019-06-11 20:02

M-ledamot öppnar för att göra det svårare att ändra grundlagar

STOCKHOLM 2018-12-11 Marta Obminska, politiker, riksdagsledamot för Moderaterna Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Riksdagsledamoten Marta Obminska (M) vill att en ny grundlagsutredning tillsätts under den nuvarande mandatperioden. Den senaste grundlagsutredningen tillsattes 2004 och presenterade sitt arbete fyra år senare. Bland annat föreslogs att spärren för personval till riksdagen skulle sänkas till fem procent, att valdagen skulle flyttas till den andra söndagen i september och att Lagrådets förhandskontroll av lagars grundlagsenlighet skulle förstärkas.

I en artikel i Svensk Juristtidning utvecklar Marta Obminska förslaget. I förlängningen vill hon se mer ”självständiga domstolar”, att skyddet för människors fri och rättigheter ska stärkas, att Lagrådets ställning och domstolarnas normprövning ska stärkas.

 

 

Det bör även övervägas om det mellanliggande valet behöver vara ordinarie eller om det även fortsatt ska räcka med att det är ett extra val

Med anledning av den uppmärksammade utvecklingen i Polen och Ungern, där regeringar föreslagit grundlagsändringar med avsikt att begränsa domstolarnas inflytande, så öppnar Marta Obminska för att göra det svårare att ändra grundlagar.

”Exempelvis kan övervägas om det ska krävas kvalificerad majoritet utöver att det behöver ske genom två beslut med mellanliggande val. Det bör även övervägas om det mellanliggande valet behöver vara ordinarie eller om det även fortsatt ska räcka med att det är ett extra val”, skriver hon i artikeln.


Dela sidan:
Skriv ut: