Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Business
Publicerad: 2019-05-21 00:00

”Kunderna verkar ha väntat på något nytt”

Ann Nilsson

Vid årsskiftet startade fyra tidigare medarbetare på Danowsky & Partners, Ann Nilsson, Johan Lidbeck, Mattias Meinhardt och Mårten Lundmark nya L&L Advokatbyrå.
Syftet är att konkurrera med fasta priser och nya samarbetsmodeller som månadsabonnemang, för att på så sätt kunna erbjuda större transparens och förutsebarhet.

Hur har ert koncept tagits emot av klienterna?
– Vi upplever att intresset har varit stort och att det har varit lätt att få komma och presentera vårt erbjudande, säger Ann Nilsson.
– De som tecknat sig för månadsabonnemang uttrycker att de är nöjda. Det är också många kunder som är intresserade och som själva diskuterar och har egna tankar kring olika affärsmodeller för advokatbranschen. Kunderna verkar lite ha väntat på något nytt. Sedan märker vi naturligtvis av att många köpare är ovana vid fasta priser och fortfarande utgår från att advokattjänster endast säljs till löpande räkning.

Mattias Meinhardt.
Ibland är det lättare att på kort tid skapa en identitet som en ny aktör

För närvarande består byrån enbart av de fyra grundarna.
– Men vi kommer inleda en rekryteringsomgång före sommaren. Vi räknar med att vara dubbelt så många om ett år.

Hur stor är omsättningen?
– Vi startade verksamheten den 1 januari och har som nystartat bolag givetvis haft en uppstartsperiod. Vi räknar med en omsättning kring tolv miljoner konor i år för att på fem års sikt komma över 30 miljoner.

Upplever ni att det är enklare att erbjuda nya modeller i en nystartad byrå jämfört med om ni skulle ha stannat i en mer traditionell organisation?
– Ja, vi bedömer att det har underlättat att komma ut med erbjudandet under ett nytt namn. Ibland är det lättare att på kort tid skapa en identitet som en ny aktör än att försöka ändra eller komplettera ett befintligt erbjudande, säger Mattias Meinhardt.

Sen hade man naturligtvis kunnat önska att samfundets regler varit mer flexibla

Övervägde ni vid något tillfälle att lämna samfundet?
– Nej, egentligen inte. Vi är erfarna advokater och vi säljer advokattjänster. Sen hade man naturligtvis kunnat önska att samfundets regler varit mer flexibla i vissa avseenden, säger Ann Nilsson som under många år även var managing partner på Danowsky & Partners.

Upplever ni att det finns kundgrupper vars behov idag inte täcks av de traditionella advokatbyråerna?
– Ja till viss del. Men det rör sig kanske mer om vissa uppdragstyper, snarare än hela kundgrupper. Det är nog därför vi på senare år har sett nya aktörer med fina uppdrag och brant tillväxt utan att omsättningen hos de traditionella advokatbyråerna för den skull minskat i någon större utsträckning, säger Mattias Meinhardt.
– Att säga att advokatbyråerna misslyckats är av det skälet inte riktigt sant. Det är nog snarare så att dessa kundgrupper eller dessa uppdrag inte har varit tillräckligt intressanta.


Dela sidan:
Skriv ut: