Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Publicerad: 2017-03-15 00:00

"Härdsmälta för domstolars självständighet”

Foto: Henrik Montgomery / TT
Redan kund?

Liberalerna föreslår genomgripande förändringar i nämndemannasystemet. Rättspolitiske talespersonen Roger Haddad vill att de politiska partierna ska fråntas rätten att rekrytera nämndemän. I stället vill han att ansvaret ska läggas på Domstolsverket. Förslaget ska ingå i ett stort rättspolitiskt program som partiet väntas lägga fram senare under året.
– Det är ett principiellt problem att nämndemän dömer partipolitiskt. Det har blivit mer tyckande. Detta har utretts och stötts och blötts men staten har aldrig agerat med kraft, säger Haddad till Dagens Nyheter.

Detta har utretts och stötts och blötts men staten har aldrig agerat med kraft

Systemet med nämndemän som nomineras av de politiska partierna har länge kritiserats, eftersom rekryteringen inte anses spegla hela befolkningen. Bland annat är medelåldern bland nämndemännen hög.
I två vetenskapliga studier visas att domar kan färgas politiskt. Dessutom har flera skandaler kring nämndemän med rasistiska åsikter avslöjats.
Bland jurister är nämndemannasystemet kontroversiellt. Senast som Legally yours genomförde en undersökning om detta – Domarenkäten 2015 – så uppgav endast 10,9 procent av de deltagande domarna att nämndemannasystemets nuvarande utformning ”fungerar bra”.
Drygt var fjärde – 27,3 procent – skulle föredra om systemet helt togs bort.
Över hälften – 54,5 procent av de svarande – tyckte att nämndemännen ska vara kvar, men vill att systemet ändras.

Att låta en statlig myndighet utse medborgarföreträdare vore dessutom en konstitutionell härdsmälta för domstolars självständighet

Rickard Wessman, bolagsjurist och moderat landstingspolitiker i Stockholm, är en jurist som tydligt tagit ställning för att nämndemannasystemet ska vara kvar. Han reagerade negativt på Liberalernas förslag att låta Domstolsverket ansvara för rekryteringen. På Twitter undrade Wessman om partiet räknat på kostnaderna för att låta myndigheten intervjua och rekrytera 8000 nämndemän. Därefter skrev han:
”Att låta en statlig myndighet utse medborgarföreträdare vore dessutom en konstitutionell härdsmälta för domstolars självständighet”.

Annons
Annons
Relaterade artiklar