Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons
Rättsfrågor
Publicerad: 2019-05-02 00:00

Justitierådets nya uppdrag: Framtidens arbetsrätt

Toijer. Arkiv.

Har fått i uppdrag att föreslå hur ”arbetsrätten kan moderniseras samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls”.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att utreda en modernisering av arbetsrätten. Utredningen ska överlämnas till regeringen i maj nästa år. Det framgår av ett pressmeddelande.
Till särskild utredare har regeringen utsett justitierådet Gudmund Toijer. Tillsättandet av utredningen och utformningen av direktiven bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2020. Enligt överenskommelsen ska förändringarna i LAS genomföras senast 2021.

Överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Utredningen består av fyra deluppdrag:
• Utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS.
• Ta fram författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.
• Utforma författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
• Överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.


Dela sidan:
Skriv ut: