Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Rättsfrågor
Publicerad: 2018-03-07 00:00

”Juristernas brutala kritik av nämndemännen är skadlig”

Wessman. Foto:SLL
Redan kund?

”Det finns helt klart en agenda som jurister driver. Den är skadlig eftersom den beskriver rättsväsendet som icke fungerande”, säger debattören Rickard Wessman.

Den kritiserade domen i Solna tingsrätt har åter fått nämndemannasystemet att ifrågasättas. En åtalad friades från misshandel av sin fru eftersom han kom från ”en finare familj”, enligt två nämndemäns resonemang. Båda har sedan dess uteslutits ur Centerpartiet. Den ene, Hasan Fransson, har själv lämnat alla sina politiska uppdrag. Den andra, Ebtisam Aldebe, har uppmanats att göra detsamma.
En lång rad jurister har reagerat kraftigt på domen.
Mårten Schultz, professor i civilrätt, skriver i Svenska Dagbladet att domen är ”fylld av bisarra fördomar”.
Lennart Strinäs, chefsrådman vid Malmö tingsrätt, konstaterar att han under ”drygt tjugo år som domare aldrig sett något liknande”.
Advokat Bengt Ivarsson, tidigare ordförande för Advokatsamfundet, vill att en ny utredning om nämndemannasystemet ska genomföras:
”Den uppmärksammade nämndemannadomen från Solna tingsrätt är bara en i raden av händelser där nuvarande system visat stora brister. Dags att det tillsätts en ny utredning som bl a tar bort den partipolitiska kopplingen” skriver han på Twitter.

Det är ett mönster som upprepar sig när det dyker upp en dom där någon nämndeman kan kritiseras.

Rickard Wessman, bolagsjurist och moderat landstingspolitiker i Stockholms län som ofta debatterar nämndemannasystemet. Även han är djupt kritisk till den aktuella domen:
– Här har vi en någon som uppenbarligen går emot sitt eget partis uppfattningar om sharialagar. Centerpartiet måste ta ansvar för hur man då kan bli påtänkt för ett nämndemannauppdrag och införa betydligt mer noggranna processer kring hur de utser nämndemän eller gör bakgrundskontroller. Det här kan man inte sköta med vänster hand, säger han.
Rickard Wessman ser däremot inget behov av att förändra systemet.
– Det är ett mönster som upprepar sig när det dyker upp en dom där någon nämndeman kan kritiseras. Många jurister börjar direkt ifrågasätta hela systemet och reaktionen blir hård och brutal. Titt som tätt begås det även fel av juristdomare men de passerar med tystnad.
– Det finns helt klart en agenda som jurister driver. Den är skadlig eftersom den beskriver svenska rättsväsendet som icke fungerande. Vi har utrett den här frågan gång på gång och samtliga utredningar kommer fram till att det inte finns något bättre system, säger Rickard Wessman.

Det slår tillbaka på förtroendet för rättsväsendet i stort och skadar medborgarnas förtroende för domstolsväsendet

– Lekmän är en så viktig beståndsdel i en rättsstat och ur rättssäkerhetshänseende att domstolarna inte kan klara sig utan dem. Inte heller finns det något bättre system att utse dem än det vi har. Med lottning skulle tull exempel inte andelen islamister bli färre, i stället skulle vi få en proportionerlig andel av dem, säger han.
– Jag kan tycka att det är lite omdömeslöst att hela tiden upprepa den här kritiken. Det slår tillbaka på förtroendet för rättsväsendet i stort och skadar medborgarnas förtroende för domstolsväsendet när man gång på gång riktar den här hätska och ogenomtänkta kritiken mot nämndemannasystemet.

Annons
Annons