Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Business
Publicerad: 2021-02-18 16:29

Hammarskiölds nye MP: ”Vi kan vänta oss en rekyl efter pandemin”

Foto; Hammarskiöld & Co

Mattias Anjou: ”Vi är ett namn att räkna med i trassliga situationer där det krävs en särskild hantering”.

Mattias Anjou har utsetts till ny managing partner för advokatfirman Hammarskiöld. Sedan 2013 har han ansvarat för byråns arbetsgrupp för bank och finans, innan dess har han bland annat varit rättschef på Finansinspektionen.
Mattias Anjou beskriver själv det nya uppdraget som ”jättespännande”.
– Vi är på väg att genomföra en omfattande generationsväxling samtidigt som vi upplever en stark tillväxt. För mig handlar det nu om att fortsätta den utvecklingen och försöka förvalta det arv som vi har, säger Mattias Anjou.

Innebär det nya jobbet mindre klientarbete för din del?
– Nej, det blir egentligen ingen förändring på så sätt. Jag kommer att lägga betydligt mer tid på firman men kommer också arbeta med klientarbete på samma sätt som tidigare. Man får slita hårdare, men det är samtidigt väldigt roligt!

"Bland våra seniora associates är kvinnorna i majoritet så på sikt kommer det här att lösa sig"

De senaste månaderna har Hammarskiöld rekryterat Rasmus Fahlén, från Westermark Anjou, som ny partner i byråns grupp för bank och finans. Andreas Johard, från Hannes Snellman, har värvats till byråns grupp för tvistelösningar.
Mattias Anjou säger att byrån kommer att rekrytera fler medarbetare under året, på både senior och junior nivå.
– Vi har vuxit inom flera områden, till exempel energisektorn, fintech och life sciences. Samtidigt har tillväxten på våra traditionella områden, som bank och finans, att fortsatt. På kort tid har vi gått från en till tre partners på området.
– Vi jobbar aktivt och långsiktigt för att bli en mer jämställd arbetsplats med jämnare fördelning mellan män och kvinnor i ledningen, det är en otroligt viktig fråga för oss som företag.

I dagsläget har byrån 15 procent kvinnliga delägare.
– Jag tror att vi ligger i paritet med branschsnittet i den här frågan. Hela kåren har en stor utmaning här. Bland våra seniora associates är kvinnorna i majoritet så på sikt kommer det här att lösa sig. Med tanke på den flexibilitet som finns i vårt yrke så ska det vara möjligt att kombinera karriären med att vara förälder.

 

"Genom videosamtalen har klienterna vant sig vid att inte alltid se oss i kavaj och slips i vackra mötesrum."

Vilka blir de största utmaningarna för branschen efter pandemin?
– Svårt att säga. På vår byrå har vi varit förskonade från negativa effekter. Vi är glatt förvånade över hur enkelt det gick att växla över till att jobba på distans även om vi trivs bättre på kontoret, vi ser fram emot att snart komma tillbaka dit. Affärsmässigt kommer det att bli en rekyl, med troligen ännu mer aktivitet.

Hur har relationen med klienterna påverkats?
– Sätten som vi kommunicerar med dem på har förändrats. Nu är det mycket mer accepterat att jobba hemifrån. 40 procent av våra uppdrag kommer från utlandet vilket tidigare har medfört att vi rest väldigt mycket. Det kommer vi troligen inte att behöva göra i samma utsträckning framöver. Genom videosamtalen har klienterna vant sig vid att inte alltid se oss i kavaj och slips i vackra mötesrum. Jag tror att det här kan ha lett till en mer personlig kontakt, vilket naturligtvis är positivt.

 

"Det finns inte särskilt många uppdrag av den typen i ett land som Sverige, men min bild är att vi tar en stor del av de som finns."

För några år sedan fick Hammarskiöld i uppdrag av Svenska Akademien att utreda institutionens kopplingar till den så kallade kulturprofilen. Utredningen fick stor medial uppmärksamhet.

Var utredningen i någon mån klientgenererande?
– Ja, vi är starka inom compliancerelaterade ujppdrag. Själv har jag under fyra år arbetat med Falcon Funds- målet på uppdrag av Pensionsmyndigheten. Det är känsliga uppdrag som kräver ett stort mått av känsla.

Kommer det här bli en viktigare pusselbit för er i framtiden?
– Det är ett område vi gärna arbetar inom. Det finns inte särskilt många uppdrag av den typen i ett land som Sverige, men min bild är att vi tar en stor del av de som finns. Vi är ett namn att räkna med i trassliga situationer där det krävs en särskild hantering.


Dela sidan:
Skriv ut: