Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Business
Publicerad: 2019-10-29 10:23

Första tecknen på sämre tider: ”Byråer gör sig av med bitisar”

Illustrationsbild Foto: AP

Var tredje advokat har märkt tecken på en kommande lågkonjunktur, enligt de svarande i undersökningen Advokaternas advokat.

Några av svaren:

”Inte lika expansivt som tidigare” ”Byråer gör sig av med bitisar – man har ett överskott nu”.

 

Under hösten har Legally yours genomfört undersökningen Advokaternas advokat som besvarats av drygt 900 advokater och biträdande jurister. Av dem är 57 procent affärsjurister, 28 procent arbetar med brottmål och 15 procent med övrig humanjuridik.

Bland annat fick deltagarna svara på om de märkt några tecken på lågkonjunktur? Knappt var tredje, 29 procent, svarade ja. 71 procent svarade nej. När de sedan har ombetts att utveckla sina svar är den vanligaste observationen att mängden affärer blivit mindre.

 

 

"Mer "lagom" arbetsbörda än förra året, när det jämt var jättemycket att göra"

Så märker advokaterna av lågkonjunkturen

 

Allt fler företag gör förberedande analyser av hur de skulle kunna minska den svenska verksamheten eller till och med stänga ned den fullständigt.

Tveksamhet inför framtiden hos klienter.

Fler konkurser

Mer försiktighet i investeringar och projekt.

Inte lika expansivt som tidigare

Inte än, men jag förstår att den är på ingång.

Mer ”lagom” arbetsbörda än förra året, när det jämt var jättemycket att göra.

Räntan gick inte upp, BNP-tillväxten avtar.

Färre affärer på gång.

Marginellt, något ytterligare tvistemål om misslyckad affär. Annars inte.

Alternativa finanseringsmetoder

Nedgång på efterfrågan

Färre och mindre transaktioner. mid-market är död.

Jag upplever det som att byråerna försöker ”bli av med” bitisar för att man nu har ett överskott efter goda år.


Dela sidan:
Skriv ut: