Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Politik
Publicerad: 2019-10-07 18:48

Förslag: ”Ta bort nämndemän från hovrätterna”

Johan Pehrson (L) Foto: Jessica Gow/TT

Förslagen: Ta bort partipolitisk koppling, begränsa dem till förstainstanserna och inför jurysystem.

Nämndemannasystemet behandlas i flera av de motioner som skickats in i samband med riksdagens allmänna motionstid.

Ett antal C-politiker med partiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin i spetsen vill att regeringen utreder en eventuell ändring av systemet. De öppnar för at nämndemännen inte längre ska vara partipolitiskt tillsatta.

”Tyvärr ser vi idag att nämndemannasystemet vid ett antal tillfällen har gett upphov till frågor kring om detta är ett rättssäkert system”, skriver de.

C-politikerna konstaterar att de regler som trädde i kraft 2014 innebär det blivit lättare för domstolarna att entlediga en nämndeman som visat sig olämplig för uppdraget. Denna förändring räcker inte, menar de:

”Även om de nämndemän som låter sig påverkas av sin politiska ideologi inte är många riskerar förtroendet för rättsväsendet att skadas svårt. För att värna den modern rättsstaten kan en modell som håller politiker borta från den dömande verksamheten behövas”.

 

"Däremot bör målen i högre instans avgöras av lagfarna domare"

Även Liberalerna vill att systemet att systemet utvärderas. Ett antal av partiets riksdagsledamöter – inklusive gruppledaren Johan Pehrson – är tveksamma till den partipolitiska kopplingen. De vill också begränsa de instanser som nämndemännen förekommer i:

”Vi vill också tydliggöra nämndemännens funktion genom att de ska finnas i första instans, det vill säga tingsrätt och förvaltningsdomstol. Däremot bör målen i högre instans avgöras av lagfarna domare. Den kostnadsbesparing som det innebär att successivt avveckla nämndemännen i hovrätt och kammarrätt ska användas till att förbättra den ekonomiska ersättningen till nämndemän i första instans”, skriver de.

 

”Ett rimligt förfarande vore därför att dagens nämndemannasystem stöps om"

Johnny Skalin (SD) vill förändra det nuvarande systemet och ersätta det med en jury:

”Ett rimligt förfarande vore därför att dagens nämndemannasystem stöps om, så att jurister tillsammans med en oberoende och allmän jury istället fäller domar över lagöverträdelser hanterade inom landets domstolar”, skriver han.