Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Business
Publicerad: 2020-12-30 10:26

Forskaren: Så påverkas juristbranschen av coronakrisen

Doktoranden Charlotta Kronblad: ”De som överlever pandemin har fått en dynamisk kapacitet”

Charlotta Kronblad är doktorand vid Chalmers och forskar på juristbranschens digitalisering. Hon konstaterar att restriktionerna under coronakrisen lett till förändrade konsumtions- och produktionsmönster, som i sin tur inneburit att nya juridiska frågeställningar aktualiserats.
– Det kan exempelvis röra sig om ett ökat antal konkurser, om bedömningar av force majeure klausuler eller om skadestånd, säger hon.
– Social distansering har också påverkat hur arbetet på byråer, bolag och domstolar utförs. Vi har gått från att samverka på arbetsplatsen till att samarbeta via olika digitala plattformar. Det här får både konsekvenser för hur vi styr och leder arbete och för utvecklingen av organisationskultur och professionell identitet. Dessutom innebär de förändringar som organisationerna har genomgått att de fått nya erfarenheter som kan användas framöver, och appliceras också i annat förändringsarbete.
– Organisationerna som överlever covid-19 har fått en dynamisk kapacitet vilket innebär att vi troligtvis kommer se en ännu snabbare transformationstakt i framtiden.

"Juristbranschen låg klart efter i den digitala transformationen, jämfört med andra branscher"

Vilka nya affärsmodeller har uppstått?
– Vi ser många innovativa affärsmodeller som kopplar an till nya, framförallt digitala, möjligheter. Andra branscher kanske har behövt ställa om mer, men även jurister tittar på hur man kan använda olika digitala teknologier till att utveckla tjänster och produkter som går att använda utan att behöva komma i fysisk kontakt med varandra. Det kan röra sig om en ökad användning av digitala plattformar eller att implementera artificiell intelligens, och då måste även affärsmodellerna och prismodellerna förändras i samma linje.
– Juristbranschen låg klart efter i den digitala transformationen, jämfört med andra branscher, men jag tycker ändå att man var väl förberedd på de förändringarna som kom.

"Vi ser mer domstolarna som förmedlare av tjänster, snarare än som platser"

– Jag har studerat den digitala transformationen inom både domstolarna och i privata företag, och det framgår från bägge fälten att investeringar i digital teknologi, och det strategiska arbete som hade utförts innan pandemin, hjälpte till att skapa en relativt smidig övergång till mer digitala arbetssätt och leveranser.

Charlotta Kronblad konstaterar att även domstolarna utökat digitaliseringen under pandemin.
– Bland annat ökade möjligheter till digital närvaro och virtuella rättegångar, inte minst internationellt. Domstolarnas digitala utveckling tror jag också ligger i linje med ett perspektivskifte där vi mer ser domstolarna som förmedlare av tjänster, snarare än som platser.


Dela sidan:
Skriv ut: