Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Rättsfrågor
Publicerad: 2019-08-28 09:01

Förre justitierådet Dag Victor död

Kollegorna på Högsta domstolen: ”Hans intresse för rättsliga frågor, hans engagemang och orubbligt lojala hållning till domarrollen väckte respekt.”

 

Dag Victor avled den 12 augusti, 74 år gammal. Han var justitieråd vid Högsta domstolen 1997-2011. Kollegerna därifrån minns honom som djupt kunnig och engagerad.

-Ända sedan Dag Victor disputerade i mitten på 1970-talet så har han varit tongivande i den kriminalpolitiska debatten. Han har haft stort inflytande över utvecklingen på området, både som tjänsteman i departementet och domare, säger justitierådet Agneta Bäcklund.

 

"Hans intresse för rättsliga frågor, hans engagemang och hans orubbligt lojala hållning till domarrollen väckte respekt."

-Det var särskilt hans kunskaper på straffrättens och det kriminalpolitiska området som imponerade, liksom har intellektuella skärpa och exakthet. Hans intresse för rättsliga frågor, hans engagemang och hans orubbligt lojala hållning till domarrollen väckte respekt.

-Han var en fantastisk kollega och han var också en god vän, säger Agneta Bäcklund.

Långt efter att han lämnat domstolen deltog Dag Victor i den straffrättsliga debatten. I våras gick han tillsammans med Sten Heckscher i polemik med regeringens förslag att slopa straffreduktionen för personer mellan 18 och 21 år.

-Dag var fantastisk, han var engagerad in i det sista, säger Högsta domstolens förre ordförande Stefan Lindskog.

Dag Victor var docent i straffrätt och skrev en rad böcker på området, till exempel ”Varning för straff : om vådan av den nyttiga straffrätten”.

Innan han kom till Högsta domstolen. arbetade Dag Victor bland annat på Justitiedepartementet och Svea hovrätt.

"Var närmast en folkbildare i sitsarna"

 

-Jag förknippar Dag med orden humanism och bildning. Han hade en väldigt humanistisk inställning till straffrätten, säger Stefan Lindskog.

-Ett antal år efter sin jur kand ägnade Dag sig åt rättsfilosofisk forskning. Han var en väldigt bildad person. I domstolen angrep han problemen från en hög abstraktionsnivå för att sedan arbeta sig ned till den konkreta frågan. Av honom lärde jag mig en metodologisk tillnärmning som gick från det större till det mindre. I det hänseendet var han närmast en folkbildare i sitsarna, minns Stefan Lindskog.


Dela sidan:
Skriv ut: