Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Porträtt
Publicerad: 2019-08-28 09:46

”För många är advokatyrket synonymt med långa timmar i en mansdominerad miljö”

”Det går inte att driva en advokatbyrå eller annan verksamhet som inte har jämställdhet och jämlikhet som en ledande del i sin affärsidé”.

 

I början av 2018 lämnade Martin Wallin Hannes Snellman för att tillsammans med sex kollegor starta tvistemålsbyrån Wallin & Partners. Nio år tidigare hade han varit en grundarna till den finska advokatbyrån Hannes Snellmans kontor i Stockholm. Innan dess hade Martin Wallin varit delägare på Linklaters.

Efter ett och ett halvt år i drift konstaterar han att intresset för den nya byrån varit större än vad han och de övriga medarbetarna vågat hoppas på.

– Vi har upplevt att efterfrågan har ökat hela tiden. Vi är ombud i flera stora processer och har anställt flera biträdande jurister det senaste året, säger Martin Wallin.

 

Martin Wallin

Namn Martin Wallin

Yrke Delägare, Wallin & Partners

Senast lästa bok Tatueraren i Auschwitz av Heather Morris

Senast sedda film ”The Kings speech, på ett plan ganska nyligen”.

Allvarligaste brott du begått Fortkörning

Favoritlag Damlandslaget i längdskidåkning (utstrålar målmedvetenhet, glädje och respektlöshet samt har en stor bredd)

"Just kompetens är vad klienterna efterfrågar idag"

 

– Vi har ett nätverk av andra byråer som vi samarbetar med. I många fall teamar vi upp oss med någon från den byrån, så att klienten kan känna att den både har kvar kontakten med sitt gamla ombud samtidigt som får del av vår specialistkunskap. På samma sätt skickar vi vidare ärenden som inte är den typ som vi vanligen hanterar.

 

Vad är orsaken till trenden med avhoppare från stora byråer som skapar nischverksamheter?

 

– Jag har själv trivts oerhört bra på stora byråer och upplever att det generellt är väldigt utvecklande och lärorikt att jobba på en sådan. Men de är alla pyramidorganisationer med hög personalomsättning. De omsätter runt 15 procent av sina biträdande jurister varje år. Det gör att man hela tiden tappar kompetens, och just kompetens är vad klienterna efterfrågar idag.

– Vår målsättning var att skapa en stabilare organisation med personer med lång erfarenhet av och hög kompetens från kommersiella tvister. Då behövs en betydligt plattare modell än den traditionella pyramiden där principen om ”up-or-out” tillämpas . Vi vill ha ett långsiktigt engagemang, så att inte medarbetarna slutar efter två-tre år. Det blir enklare att bygga en bra relation med klienten när de känner att det finns ett starkt team som kommer att finnas kvar under den tiden som en tvist pågår. Tvister pågår ofta i många år. Det är inte hållbart att byta ut ett helt team, utom möjligen den ansvarige delägaren, under resans gång.

 

"I dag är  bolagsjuristerna själva en stor ”konkurrent” till advokatbyråerna"

– I dag är  bolagsjuristerna själva en stor ”konkurrent” till advokatbyråerna. Under de senast 10–15 åren har compliancekraven i bolagen ökat kraftigt, vilket satt tryck på många bolagsledningar att ha ordning på och tillse att regelverken följs. Det måste hanteras dagligen och ställer krav på juridisk kompetens, vilket inneburit att fler jurister rekryterats till bolagen.

– Antalet bolagsjurister växer hela tiden och idag har ett stort antal bolag interna bolagsjurister. Det kan handla om ett par jurister till upp mot ett hundratal jurister beroende på bolagets storlek. I praktiken är det små eller medelstora advokatbyråer som sitter på bolagen och de tar de jobb som förut i stor utsträckning hamnade på advokatbyråerna.

"Tvister är något som bolagen typiskt sett inte hanterar själva"

 

– Kakan som fördelas ut kanske inte minskar omsättningsmässigt, men det är bara de kvalificerade ärendena som kommer ut på marknaden där det antingen krävs ett stort juristteam eller specialistkompetens. Tvister är något som bolagen typiskt sett inte hanterar själva utan lägger ut på advokatbyråer. Den vanliga juridiken som exempelvis avtalsförhandlingar och avtalsskrivande hanteras väldigt bra av bolagen själva nuförtiden.Bolagsjuristerna blir inte sällan specialister på sitt bolags juridik och den bransch som bolaget är verksamt inom.

– Bolagen försöker samtidigt att hålla nere kostnaderna för advokater. Då blir det för dyrt att lägga ut enklare juridik på advokater.

 

"Det går inte att driva en advokatbyrå eller annan verksamhet som inte har jämställdhet och jämlikhet som en ledande del i sin affärsidé."

 

När Wallin & Partners startade lyfte byrån fram att den var jämställd och icke-hierarkisk.

– Det var jätteviktigt för oss att bygga byrån på den grunden att vi är jämställda och icke-hierarkiska. Så är det fortfarande. Vi är idag fler kvinnor än män. Vi har fyra manliga och tre kvinnliga delägare och nästa delägare kommer med stor säkerhet att vara kvinna.

– Det går inte att driva en advokatbyrå eller annan verksamhet som inte har jämställdhet och jämlikhet som en ledande del i sin affärsidé. Om man ska vända på det så måste man idag kunna visa en tydlig jämställdhetspolicy om man ska vara aktuell för att få uppdrag. Det är ett krav från marknaden – ett krav som jag tyvärr tror är nödvändigt för att få till stånd en ändring på strukturerna på advokatbyråerna.

 

Vilka är de största utmaningarna framöver för affärsbyråerna?

– Attraktionskraften för advokatyrket minskar bland juridikstudenter. Det är en utmaning både för advokatkåren och advokatbyråerna. Advokatyrket måste vara attraktivt och attrahera de bästa juristerna, såväl män som kvinnor. En viktig del i det är att klara av att hantera kraven på att kunna göra karriär och samtidigt vara till exempel småbarnsförälder som tar ett delat ansvar i hemmet. För många yngre är idag advokatyrket synonymt med många och långa timmar i en konservativ mansdominerad miljö – det måste man ändra på.

 


Dela sidan:
Skriv ut: