Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Rättsfrågor
Publicerad: 2019-05-29 10:11

Efter 60 år fick ”Smågrisarna” ett namn – HD om arbetet

”Justitieråden är ju självständiga i sitt dömande och det omfattar även namngivningen av avgörandena”.

Sedan ett par år tillbaka använder sig Högsta domstolen av en ny namngivningsrutin, som används vid sidan av mål- och NJA-nummer. En kärnfull rubrik skriven inom parentes, som anges i samband med den korta ingress där den aktuella rättsfrågan beskrivs.

Nu har domstolen ställt samman en förteckning över samtliga avgöranden som fått namn enligt den nya rutinen.

I dagsläget rör det sig om totalt 335 avgöranden, varav det senaste ”Rocktown”, offentliggjordes den 28 maj.

 

"Tanken är att de äldre mål som behandlas i nya avgöranden ska namnges efter hand"

I sammanställningen finns även ett antal äldre rättsfall, som givits en benämning enligt den nya namngivningsrutinen eftersom de har hänvisats till i ett aktuellt rättsfall.

– Justitieråden avgör själva vilket namn det mål de har dömt i ska få. De avgör även namnen för dessa äldre rättsfall. Tanken är att de äldre mål som behandlas i nya avgöranden ska namnges efter hand, säger Simon Rosdahl, administrativ fiskal på Högsta domstolen.

– Namngivningsrutinen i sig är ett led i arbetet att göra domstolens avgöranden så överskådliga som möjligt för allmänheten.

Några exempel på de rättsfall som nu fått officiella benämningar: ”Lustjakten Itaka” från 1945, ”Den förstörda semestern” från 1948, ”Smågrisarna” från 1959 samt ” Takt & Ton” från 1981.

 

"Jag vill inte recensera namnen, vi har de namn vi har helt enkelt"

– Vi har gjort den här sammanställningen för att få en överblick över vilka namn som finns, så att inte ett och samma avgörande ges flera namn.

– Utgångspunkten är att försöka namnge alla avgöranden, men det är i slutändan upp till den enskilda sitsen av justitieråd. Ibland har man tyckt att det inte finns förutsättningar, man har helt enkelt inte lyckats komma på något lämpligt namn.

Är det något  namn som du tycker är extra lyckat?

– Jag vill inte recensera namnen, vi har de namn vi har helt enkelt.

Simon Rosdahl berättar att det inom domstolen diskuterats ifall man ska skapa formella riktlinjer för namngivningsförfarandet.

– Men justitieråden är ju självständiga i sitt dömande och det omfattar även namngivningen av avgörandena.

Listan kommer att hållas uppdaterad med de namn som tillkommer i nya avgöranden.


Dela sidan:
Skriv ut:


Annons
Annons