Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Rättsfrågor
Publicerad: 2021-06-02 08:38

DO om nya linjen: ”Vi ska driva fler processer”

Foto: TT
Redan kund?

DO Lars Arrhenius om den svenska ”ålderismen”: ”Finns bevissvårigheter i många mål”.

I slutet av 2020 tillträdde Lars Arrhenius som ny Diskrimineringsombudsman. Tidigare har han bland annat varit generalsekreterare för Läkarmissionen, Barn- och elevombud vid Skolinspektionen samt vd för antimobbningsorganisationen Friends.
Innan dess var han under många år en av Stockholms mest profilerade brottmålsadvokater, och startade bland annat Försvarsadvokaterna tillsammans med Johan Eriksson.
– Erfarenhet av processer och av bevisvärderingar är några av de saker som jag tar med mig in i det här uppdraget, säger Lars Arrhenius.

"Vi måste ta oss an fler fall, utreda fler anmälningar."

Under de senaste åren har DO:s strategi varit att huvudsakligen driva mål som haft ett allmänintresse med principiell betydelse för rättstillämpningen. Lars Arrhenius vill ändra den linjen.
– Min tanke är att vi ska utreda fler ärenden och driva fler processer. Under senare år har inriktningen på individer och anmälningar inte varit lika tydlig. Jag menar att det är viktigt at lyfta fler fall och använda våra resurser till detta. Flera mål handlar om att kunna värdera den bevisning som kommer in och se vad som finns materiellt i anmälningarna.
– Vi finns till för de som riskerar att utsättas för diskriminering. Det innebär att vi också måste ta oss an fler fall, utreda fler anmälningar.
– Det förebyggande arbetet ska också fortsätta. Vi måste dyka djupare ner i casen för at förstå vad diskrimineringen handlar om.

"Endast 20 procent av svenskarna uppges se med respekt på de medmänniskor som är över 70 år."

Under 2020 kom 3500 anmälningar in till DO.
– Att driva process i dem alla blir naturligtvis svårt.

Hur stor ökning tänker du dig?
– Det vågar jag inte säga i det här läget.

De diskrimineringsgrunder som nämns i lagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Den sistnämnda är den fjärde mest vanligaste i de anmälningar som DO tar del av, efter etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och kön.
– Frågan har blivit mer synlig på senare tid. Enligt en undersökning från World Values Survey är Sverige ett av de länder som har störst problem med ålderism. Endast 20 procent av svenskarna uppges se med respekt på de medmänniskor som är över 70 år.
– Det är inte bara antalet anmälningar som visar hur ett problem ser ut. Vi kan också behöva göra andra analyser av hur det ser ut i samhället.

"Vi gör en sammanställning av alla anmälningar med koppling till corona."

Lars Arrhenius konstaterar att många diskrimineringsmål innebär bevissvårigheter.
– Målen handlar ofta om rekryteringssituationer. En typisk situation är att den sökande upplever att den har blivit bortvald på grund av ålder. En svårighet kan ofta vara att bevisa att det inte är andra faktorer som ligger bakom.
Antalet anmälningar har ökat under coronapandemin.
– Många har kopplingar just till pandemin. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har tittat på rätten till individuell medicinsk bedömning. Många menar att de inte har fått det i de här situationerna. Vi gör nu en sammanställning av alla anmälningar med koppling till corona.


Dela sidan:
Skriv ut:


Annons
Annons