Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Porträtt
Publicerad: 2020-06-16 14:06

”Byråer kommer falla eller slås ihop – alla kan inte kämpa på ensam front”

Foto: Synch
Redan kund?

Synchs COO Erica Antonovic: ”Branschen kan få en utmaning i att matcha sin rådgivning med det juridiska behovet”.

Advokatbyrån Synch har under flera år betonat vikten av ett digitalt arbetssätt. Byråns COO Erica Antonovic konstaterar att ett sådant arbetssätt ”har blivit standard” under pandemin.
– Som många andra så arbetar vi sedan några månader hemifrån i väldigt stor utsträckning säger hon.

Har ni behövt ta till permitteringar eller varsel på grund av pandemin?
– Vi har sedan pandemin slog till sett en minskad aktivitet hos många av våra klienter. Den 1 maj införde vi korttidsarbete. Vårt fokus är att fortsätta leverera högkvalitativa tjänster till våra klienter och även om korttidsarbete kräver lite mer managering av resurser och nya rutiner så flyter arbetet på bra och många av de rutiner som satts på plats under denna period kommer definitivt fortsätta brukas även när vi går ur korttidsarbetet.

Hur tror du att marknaden kommer att förändras när pandemin är över?
– Kriser och stora förändringar i omvärlden får människor att utvärdera och omvärdera sin tillvaro och skrida till förändring, både på frivillig basis men också som ett sätt för att överleva, säger Erica Antonovic.
– Med all säkerhet kommer vi se rörelse på marknaden både under och efter pandemin och då särskilt för byråer som inte längre har muskler att kämpa på ensam front och som ett resultat faller eller tvingas till fusion. Men även positiva förändringar med ökad effektivisering och kvalitetssäkring genom nyttjande av teknik, något som vi på Synch arbetat med sedan starten.

 

Erica Antonovic

Namn Erica Antonovic

Yrke Advokat och COO på Synch

Senast sedda film ”Harry Potter och de vises sten, på dotterns begäran”.

Senast lästa bok Allt jag fått lära mig av Tara Westwood

Allvarligaste brott du begått Fortkörning

Favoritlag  Luleå Hockey

Så har pandemin påverkat mig ”Jag försöker hålla avstånd, där arbete i den mån det är görbart bedrivs från hemmakontoret och ledig tid spenderas utomhus med familjen”.

"Den osäkerhet pandemin fört med sig för klienterna påverkar i stor utsträckning"

Vad ser du som de största utmaningarna för branschen framöver?
– Jag ser både externa och interna utmaningar för advokatbranschen. På det externa planet är det givetvis en utmaning att kunna hantera en justerad efterfrågan av juridiska tjänster. Den osäkerhet pandemin fört med sig för klienterna påverkar i stor utsträckning behovet och möjligheten att kunna köpa juridiska tjänster. Detta ställer ännu högre krav på branschen att tydliggöra värdet av tjänsterna samt erbjuda en ökad flexibilitet.
– Branschen kan också få en utmaning i att matcha sin rådgivning med det juridiska behovet framöver, jag tänker då främst på det stora antalet konkurser och rekonstruktioner som är i antågande och de frågor som följer av det.

"Vi ser fler tvister och uppdrag där planeringshorisonten är kort"

– På det interna planet ser jag en stor utmaning för advokatbranschen i att hålla personalen engagerad och motiverad under tiden distansarbete pågår för att sedan kunna stå fullt rustade när tillvaron återgår till det mer normala. Även om det i de allra flesta fall finns alla möjligheter till att bedriva sitt arbete hemifrån på ett bra sätt så är den dagliga kontakten med kollegor oerhört viktig och bidrar till känslan av tillhörighet och engagemang.

Vilka uppdrag har blivit mer vanliga under pandemin?
– I initialskedet såg vi av förklarliga anledningar många frågor kring force majeur och frågor på arbetsrättens område. Nu har frågorna återgått till en mer normal art, även om vi ser fler tvister och uppdrag där planeringshorisonten är kort och klienterna försöker ta tillfället i akt i en annars turbulent tid.


Dela sidan:
Skriv ut:


Annons
Annons