Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Business
Publicerad: 2019-08-13 17:36

”Bli inte alltför påverkade av klienternas krav på snabba leveranser och höftskott”

Illustrationsbild Foto Erik Mårtensson / SCANPIX
Redan kund?

Juristernas 25 förslag på branschförändringar: ”Sluta glorifiera övertidsarbete och börja ställ krav på klienterna”.

 

I Legally yours undersökning Juristbarometern 2019, som besvarats av 2 100 jurister, fick deltagarna svara på vad jurister som grupp kan bli bättre på. Här är 25 av svaren som tar fasta på hur jurister kan bli bättre i sin yrkesutövning. Huvuddelen av svaren utgår från juridiska konsulters arbetssituation och behandlar bland annat kraven från klienter.

För mer information om Juristbarometern, kontakta marcus.bouvin@blendow.se

 

 

1.Var öppna med arbetsförhållandena (stress, arbetstid m.m.), både för att attrahera personer som är medvetna om dessa samt för att, om nödvändigt, arbeta med frågorna.

 

 1. Vidga vyerna lite om vad jurister kan hjälpa till med. Jag träffar t.ex. många PR-konsulter, som tar ungefär lika mycket betalt som en jurist, där jag är övertygad om att en jurist skulle göra ett bättre jobb åt klienten. Överlag tycker jag jurister borde vara mer involverade i ”policy making ”åt klienter.

 

 1. Att marknadsföra oss bredare som ett administrativt smörjmedel för stora delar av samhällets funktioner

 

 1. Ge kvinnor chansen att göra karriär. Känns fortsatt som att i de fall kvinnor väljer att skaffa barn att det då är svårt för kvinnor att exempelvis få chansen att pröva delägarspåret.

 

 1. Måna om de anställda. Att inte vara alltför tillgängliga för klienter.

 

 1. Erkänn misstag och var ödmjuka.

 

 1. Var öppen för nya idéer och tankar.

 

 

"Klientens ord är vår lag, oavsett vilken tid på dygnet det är (...) det är ett stort problem"
 1. Mer nytänkande behövs, bort från konservatismen. Sluta glorifiera övertidsarbete och bristande möjligheter att förena arbete med fritid.

 

 1. Respektera normala arbetstider och förstå vikten av att ha en fritid för att kunna återhämta sig och därigenom på ett bättre sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter.

 

 1. Att inte jobba för mycket, det är viktigt att hinna med familj och barn också och det behöver chefer på privata bolag och byråer visa förståelse för. Man bör ges möjlighet att bli en framgångsrik jurist samtidigt som man kan prioritera annat i livet än bara arbetet.

 

 1. Ställa krav gentemot klienter. Jag jobbar på byrå och klientens ord är vår lag, oavsett vilken tid på dygnet det är, vilken dag det är, om det är mitt i ens semester eller om alla anställda har för mycket att göra. Lojaliteten mot klienten är viktigare än lojaliteten mot sina anställda, upplever jag är inställningen. Det är ett STORT problem.

 

 1. Inkludera och rekrytera jämställt, dvs inte bara män/kvinnor från rika/medelklassmiljöer. Vi behöver ta ansvar och på lång sikt se till att inkludera jurister från olika kulturer och samhällsklasser, dels för att öka den generella förståelsen för klienter/kunder, men också för att inte riskera att skapa ett elitskrå som står vid sidan av samhället

 

 1. Jämställ inte fler arbetade timmar med kvalitet. Att det inte ska finnas en förväntning om att man måste arbeta mer än heltid eller vara tillgänglig dygnet runt. En sundare arbetsplats.

 

 1. Arbeta för att jurister ska kunna ha ett meningsfullt arbete- och vardag

 

15.Var mer kundorienterade och noggranna. Jag upplever att affärsbyråer är bättre på noggrannhet, men att jurister på humanjuridiska byråer slarvar i högre grad.

 

 1. Ge feedback till medarbetarna och verka för en mindre hierarkisk och trevligare miljö, eftersom det gör att medarbetare blir mindre spända/oroliga och därmed skapas bättre förutsättningar för dessa att göra bra ifrån sig. Bara så enkelt som att man inte behöver säga åt medarbetare att göra saker, utan ber dem att göra saker skapar bättre stämning.

 

 

"Jättetråkigt med den betygshets och prestationshets som unga jurister utsätts för"
 1. Advokatbyråer bör driva verksamheten som ett vanligt företag med bättre ledarskap från externa personer som är bäst på just ledarskap (ej advokater). Duktiga jurister ska få arbeta med juridik och övriga funktioner i verksamheten kan skötas av andra än jurister.

 

 1. Yngre jurister behöver förstå att bli delägare och vara entreprenör innebär hårt arbete. Det hårda arbetet skapar ditt eget goda varumärke och det är då du har möjlighet att bli framgångsrik som delägare. Ska du vara konsult kräver det kontinuerlig uppdatering av kunskap, att synas i rätt sammanhang, knyta kontakter, nätverka osv.

 

 

 1. Samtliga jurister som arbetar med affärsjuridik – oavsett om det är på advokatbyrå eller på bolag – bör bli bättre på att fundera över hur juridiken kan användas för att främja, förenkla eller på annat sätt stimulera till fler och bättre affärer. Jag träffar alldeles för många branschkollegor som agerar som stoppklossar, vilket innebär att juridiken inte får en central plats i diskussionen. Istället för att ge beskedet ”så får vi/du inte göra” så bör det omformuleras till ”så kan vi inte göra, men det här sättet fungerar!”. Om man inte kan ge något förslag på ny lösning så har man inte utrett ärendet tillräckligt bra.

 

 1. Anställ fler jurister till advokatbyråerna. Sänk gränserna på vad som förväntas i debiterad tid och tid på arbetsplatsen. Använda sig av kollektivavtal.

 

 1. Se alla måltyper som likvärdiga.

 

 1. Tänk nytt kring hur den juridiska leveransen ska utformas och levereras. Det får inte vara så dyrt att få juridisk rådgivning, men vi måste å andra sidan kunna visa vilket mervärde vi skapar för klienterna för att de ska fortsätta att anlita oss även för billigare arvoden.

 

 1. Framhäv vår analytiska förmåga att lösa problem. Det borde även ingå någon slags utbildning, eller medvetandegöra hur vi jurister bemöter människor i kris i juristutbildningen.

 

 1. Jag tycker det är jättetråkigt med den betygshets och prestationshets som unga jurister utsätts för. Helt i onödan. Man kan ju bli sjuk eller vara tvungen att arbeta och försörja sig under studierna och det är helt normalt att man inte är bäst på allt. Det är kanske inte de stabilaste och mest analytiska personerna som har alla rätt på alla tentor. Man skall ju kunna omsätta det i praktiken och dessutom med förståelse för att de personer man har att göra med har en annan bakgrund och förmåga än man själv har.

 

 1. Vi bör inte bli alltför påverkade av klienternas, chefernas och näringslivets krav på snabba leveranser, chansningar, höftskott osv. Vi får inte bli rädda för att ta den tid som de mer komplicerade frågorna faktiskt kräver.

 

 

 

 

 


Dela sidan:
Skriv ut:


Annons
Annons