Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Business
Publicerad: 2020-01-08 09:56

Affärsadvokaternas vanligaste misstag – enligt dem själva

Illustrationsbild. Foto: Jessica Gow / TT /

Några av misstagen: ”Tänker kortsiktigt”. ”Är för detaljerade”. ”Har stort ego”. ”Litar för mycket på klienten”. ”Är arroganta”.

 

Under hösten har Legally yours genomfört undersökningen Advokaternas advokat som besvarats av drygt 900 advokater och biträdande jurister. Av dem är 57 procent affärsjurister, 28 procent arbetar med brottmål och 15 procent med övrig humanjuridik.
Deltagarna fick bland annat svara på frågan ” Vilket är det vanligaste misstag dina kollegor gör i sin yrkesutövning?”

Många av de advokater som svarat på frågorna upplever att deras kollegor har en alltför teoretisk inställning till arbetet. De ”glömmer att advokatyrket är en kombination av hantverk och djupare insikter om människan och samhället”, menar en av de svarande.

Andra ser problem med kollegor som enligt dem har en alltför praktisk approach: ”Vissa låter styra sig av det önskade resultatet och riskerar förbise juridiken”.

En annan uppfattning är att kollegorna brister i kundperspektivet: ”De anpassar inte sin leverans tillräckligt mycket till klienten och klientens behov”.

En del av de svarande upplever att kollegorna sätter för stor vikt vid den egna insatsen . En advokat menar att många ”värderar prestige samt sin egen åsikt och kunskap över klientens behov och viljan att finna praktiska, genomförbara lösningar.”

Här är ett urval av de affärsjuridiska advokaternas fritextsvar:

Tänker för kortsiktigt. Det är alltid prio här och nu, inte ha lite längre perspektiv på hur den egna verksamheten kan utvecklas.

Tar inte tillräckligt noga reda på vad klienten vill åstadkomma.

Har ett för stort ego, inser inte sina begränsningar

Tappar fokus på klientnyttan.

De är alldeles för detaljerade.

Dåliga advokater ser mer till egna möjligheter till intäkter än till klientens bästa intresse. Detta medför ibland onödiga och dyra civilrättsliga domstolstvister. Flera advokater borde se klientens intresse ur ett mer företagsekonomiskt perspektiv och informera detta tidigt för klienten för att få ett resultatmässigt bra utfall för klientens del. Självklart ska intresset värderas utifrån klientens möjlighet till framgång i sak men detta ska advokaten kunna se utifrån ett rättskipande objektivt troligt utfall. Detta gör inte alla advokater utan ”eldar” ibland på motsättningarna för att kunna göra målet mer ”debiteringsintensivt”. Tyvärr verkar detta (enligt min erfarenhet) vara vanligare i mål där klienterna har subventionerad ersättning i form av rättshjälp eller rättsskydd.

Att vara oprecisa i sin processföring och framställa krav som saknar förankring i verkliga förhållanden. Det skapar onödiga processkostnader och långdragna rättsliga förfaranden som i slutändan landar i förlikningar som borde ingåtts i ett betydligt tidigare skede om man haft en realistisk utgångspunkt för sitt krav. Affärsmässigt för vår kår men definitivt inte bra för klienterna på någon av sidorna.

Struntar i ledarskap.

"Fastnar i problem och klarar inte av att byta perspektiv."

Att tro eller lita för okritiskt på sin klient.

Inte tillräckligt pålästa

Att inte kunna avtalet.

Arrogans

Överarbetar saker vilket gör att allt arbete kräver mer tid och leder till ökad stress.

Har inte alltid full kunskap om bakomliggande juridik

Ogenomtänkt återkoppling som inte är kommersiellt övervägd och att snabb leverans prioriteras över en genomarbetad produkt.

Slarv

Glömmer att titta i lagboken.

Fastnar i problem och klarar inte av att byta perspektiv.

Glömmer att advokatyrket är en kombination av hantverk och djupare insikter om människan och samhället.

Att ej har fått förutsättningarna/sakomständigheterna fullt klarlagda klart för sig tror jag är ett vanligt fel.

Är otrevliga.

Tar sig an uppdrag/frågor/områden de egentligen inte behärskar

Kortsiktigt tänk. För mkt fokus på affären – för lite på huvudmannen.

För generösa bedömningar av juridiska frågor, vilket leder till en övertro hos klienten om sin egen position och sitt eget krav.

Stressar upp sig i onödan.

Vissa låter styra sig av det önskade resultatet och riskerar förbise juridiken

Dyrt

Finns inget sådant.

Lyhördheten – vad säger klienten/motparten/kollegan egentligen.

Frågar för mycket och planlöst

Överdriver sin egen betydelse.

Felfokus och bristfällig riskbedömning vilket leder till överarbetning. Som god 2:a kommer tyvärr bristfällig juridisk analys

"Övervärderar juridiken och dess (och sin egen) betydelse för transaktionen"

Vissa tror ibland att de är oersättliga och att en affär inte kan göras utan dem.

De är inte tillräckligt noggranna.

Bristande informering om arvoden och uppdragets omfattning samt bristande uppföljning av avslutade ärenden.

Jobbar för fort pga tighta deadlines

Inte tillräckligt noggranna.

De anpassar inte sin leverans tillräckligt mycket till klienten och klientens behov.

Osaklighet.

Utlovar för snabb återkoppling.

Oförmåga att identifiera huvudgatan och hålla sig där

De litar inte på sin egen förmåga. Och de tar inte tillräckligt betalt för sina tjänster.

Inte tillräckligt kommersiella.

Övervärderar juridiken och dess (och sin egen) betydelse för transaktionen

Inte kommunicerar tydligt med varandra.

Övertro på advokattiteln.

De tar in för många uppdrag när tiden inte räcker till.

För höga priser, ineffektiv handläggning.

För konfliktbenägna

Dåligt ledarskap. Kriterierna för delägarskap och seniora roller bygger nästintill uteslutande på uppoffring (debiterade timmar) och klientstock. Parametrar som gott ledarskap värderas inte särskilt högt, innebärande att cheferna som rekryteras må vara goda, lojala jurister med god klientkontakt, men inte särskilt lämpade för en ledarskapsroll. Känns som ett problem som berör samtliga affärsjuridiska byråer.

Många advokater tricksar och bråkar. Det gagnar ingen, gör jobbet tråkigare och ärendehanteringen dyrare.

Att de bara följer mallar och t ex inte kan tänka bortom sin lista som ska prickas av i M&A. Särskilt större byråer använder mallarna och vågar inte skriva en ny formulering som passar till situationen.

De har otur när de tänker. Och skriver för krångligt.

Värderar prestige samt sin egen åsikt och kunskap över klientens behov och viljan att finna praktiska, genomförbara lösningar.

Ställer upp orimliga förväntningar och arbetet brister därför i kvalitet

Att ta det för givet att klienter kommer fortsätta anlita traditionella advokatbyråer som inte anpassar sig till digitaliseringen eller till den samhällspolitiska utvecklingen


Dela sidan:
Skriv ut: