Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förhandlingsteknik i samband med offentlig upphandling

Tomträtter – juridik och praktik

Compensation & Benefits i praktiken – med fokus på lönebildning med Pay for Performance

Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering

Moms i fastighets- och byggsektorn

Lantmäteri i detaljplan och exploateringsprocessen

Bevisning och förhör i tvistemål

Bolagsledningens ansvar

Tolka och skriva testamenten – en specialkurs

Kriminalteknik vid vapen, ammunition, ballistik och skjutningar

Vattenskydd

Företagsekonomi för jurister

Projektledning i praktiken

Fastighetstransaktioner i praktiken

Centrala frågor inom aktiebolagsrätten

Fallgropar och hål i hyresavtalet

Omplacering, uppsägning och utköp – Praktisk fördjupning

Företagshemligheter, sekretessavtal, konkurrensklausuler och skydd mot illojalitet och konkurrens

Förhörsmetoder i brottmål

Arbetstillstånd – Undvik risker och sanktioner

Annons
Annons