Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Rättspsykiatriska bedömningar

Fastighetsrättsliga tvister

Markåtkomst för infrastruktur

Arbetsrätt för chefer – från anställning till avslutande av anställning

Ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag

Partnering i entreprenader

Juridiskt hållbara dagvattenlösningar i planer och avgifter

Lojalitetsplikten inom arbetsrätten

Arbetsmiljöfrågor och kränkande särbehandling

Offentlighets- och sekretessreglering

Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt – påbyggnadskurs

Barnet i rättsprocessen

Så bygger du framtidens digitala HR-funktion

Nordic employment law 1 – similarities and differences

Effektiv tullhantering – så minskar du företagets kostnader

Momsens fällor och fallgropar

Kartor, GIS och Juridik – Kart och mät

Förhandlingsteknik för skadereglerare och försäkringsbranschen

Nya regler i lagen om anställningsskydd – LAS 2022

Försäkringsrättsliga tvister