Månadens Juridik med Sten Heckscher

Han har varit justitieråd, rikspolischef, statssekreterare och minister - men framför allt utredare, och kanske allra mest ämbetsmannalagstiftare. Möt Sten Heckscher i Månadens Juridik.