Vårdens svåra prioriteringar – och avslutningen av målet om advokatskjutningen